تجارت ایران با همسایگان چقدر است؟
تجارت ایران با همسایگان چقدر است؟

از زمان آغاز تحریم‌ها تاکنون بسیاری از سیاست‌مداران ایرانی به‌ویژه دولت کنونی تأکید بر گسترش روابط ایران با کشورهای همسایه دارند. هرچند روابط ایران با کشورهای همسایه نیز با چالش‌هایی همراه است که می‌توان به ماجرای صادرات ریالی به عراق، افغانستان، آذربایجان و اخیرا پاکستان اشاره کرد، با این حال حفظ این بازارها برای ایران […]

از زمان آغاز تحریم‌ها تاکنون بسیاری از سیاست‌مداران ایرانی به‌ویژه دولت کنونی تأکید بر گسترش روابط ایران با کشورهای همسایه دارند. هرچند روابط ایران با کشورهای همسایه نیز با چالش‌هایی همراه است که می‌توان به ماجرای صادرات ریالی به عراق، افغانستان، آذربایجان و اخیرا پاکستان اشاره کرد، با این حال حفظ این بازارها برای ایران اهمیت بالایی دارد. حال پرسش آن است که تجارت ایران با کشورهای همسایه چقدر است؟‌

سهم ۵۲درصدی تجارت ایران با همسایه‌ها

سخنگوی گمرک در این باره گفت: تجارت با همسایگان در هفت ماه گذشته ۶۱میلیون و ۴۶۶هزار تن به ارزش ۲۸٫۳میلیارد دلار بوده که ۶۲درصد وزن و ۵۲درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.

سید‌روح اله لطیفی افزود: از مجموع تجارت ۹۸میلیون و ۶۸۷هزار و ۵۸۱تنی کشور به ارزش ۵۴میلیارد و ۸۱۲میلیون و ۴۵۰هزار و ۴۹دلار، در هفت ماه نخست امسال،۶۱میلیون و ۴۶۵هزار و ۹۶۴تن به ارزش ۲۸میلیارد و ۳۱۹میلیون و ۲۶۱هزار و ۳۰۵دلار، مربوط به تبادل کالا با ۱۵کشور همسایه بوده است که ۶۲درصد وزن و ۵۲درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.

او ادامه داد: در این مدت ۴۷میلیون و ۸۸۵هزار و ۳۰۶تن کالا به ارزش ۱۴میلیارد و ۷۸۲میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴دلار به ۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴درصد وزن و ۵۵درصد ارزش کل صادرات هفت ماهه کشور بوده است.

پنج مقصد صادراتی محصولات ایرانی در بین کشورهای همسایه

لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه توضیح داد: عراق با ۱۹میلیون و ۷۴۰هزار و ۲۰۸تن به ارزش پنج میلیارد و ۴۸۲میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دلار، ترکیه با ۱۰میلیون و ۹۹۵هزار و ۵۵۶تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷میلیون و ۲۷۸هزار و ۲۵۰ دلار، امارات با ۶میلیون و ۶۰۱هزار و ۵۸۹تن به ارزش دو میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸دلار، افغانستان با دو میلیون و ۷۸۹هزار و ۹۸۱تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دلار و پاکستان با یک میلیون و ۵۹۰هزار و ۳۲۹تن به ارزش ۶۵۵میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.

او افزود: عمان با ۳۲۷میلیون و ۴۲هزار و ۴۸۴دلار، روسیه با ۳۱۷میلیون و ۳۵۸هزار و ۵۳۹دلار، آذربایجان با ۲۷۲میلیون و ۹۵۸هزار و ۳۷۲دلار، ارمنستان با ۱۸۰ میلیون و ۴۲۵هزار و ۷۶۵دلار، ترکمنستان با ۱۷۴میلیون و ۱۶۳هزار و ۸۹دلار، قزاقستان با ۹۵میلیون و ۲۰۹هزار و ۷۶۵دلار، قطر با ۸۵میلیون و ۳۷هزار و ۳۲دلار، کویت با ۷۶میلیون و ۲۴۶هزار و ۶۶۹دلار، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸هزار و ۲۴۷دلار و عربستان سعودی با ۴۱هزار و ۱۸دلار به ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال ۱۴۰۰ بودند.

عراق دومین مقصد کالاهای ایرانی

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان،  لطیفی توضیح داد: در میان ۱۴۳مقصد صادراتی کشور، عراق رتبه دوم، ترکیه سوم ، امارات رتبه ۴، افغانستان ۵، پاکستان ۷، عمان ۱۰، روسیه ۱۱، آذربایجان ۱۲، ارمنستان ۱۵، ترکمنستان ۱۶، قزاقستان ۲۲، قطر ۲۳، کویت ۲۶، بحرین ۷۰ و عربستان ۱۲۱ بوده است.

حجم واردات ایران از کشورهای همسایه چقدر است؟

لطیفی در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از مجموع واردات ۲۳میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸تنی کالا به ارزش ۲۷میلیارد و ۷۳۸میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دلاری کشور در هفت ماهه نخست، ۱۳میلیون و ۵۸۰هزار و ۶۵۸ تن کالا به ارزش ۱۳میلیارد و ۵۳۶میلیون و ۵۲۴هزار و ۸۵۱دلار مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با ایران بوده است که ۵۸درصد وزن و ۴۹درصد ارزش کل واردات را شامل می شود.

ایران از کدام کشورهای همسایه بیشترین واردات را دارد؟

او افزود: امارات با فروش ۶میلیون و ۸۶۹هزار و ۸۸۱تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۹۵میلیون و ۵۲۰هزار و ۹۲۷دلار در صدر کشورهای طرف معامله با ایران قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد وزن و ۶۳درصد ارزش کالاهای وارداتی به کشور از همسایگان را به خود اختصاص داده است. بعد از امارات کشور ترکیه با فروش دو میلیون و ۴۹۹هزار و ۷۲۱تن به ارزش دو میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۵۲هزار و ۶۷۱ دلار، روسیه با یک میلیون و ۸۶۳هزار و ۳۳۳تن به ارزش ۸۵۲میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴دلار، عراق با یک میلیون و ۳۵۲هزار و ۴۳۸تن به ارزش ۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ دلار و عمان با ۶۴۱هزار و ۲۲۵تن به ارزش ۳۰۳میلیون و ۹۱۹هزار و ۳۱۰ دلار در صدر فروش کالا به ایران در میان همسایگان قرار دارند.

لطیفی در خصوص واردات از سایر کشورهای همسایه گفت: پاکستان با ۱۶۹میلیون و ۶۰۲هزار و ۸۵۰ دلار، قزاقستان با ۳۴میلیون و ۵۳۳هزار و ۹۴۶دلار، آذربایجان با ۷میلیون و ۴۲هزار و ۸۷۱دلار، ترکمنستان با ۲۲میلیون و ۸۳هزار و ۹۴۷دلار، ارمنستان با ۱۵میلیون و ۲۱۸هزار و ۲۹۲دلار، افغانستان با ۹میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰دلار، کویت با هفت میلیون و ۳۶۶هزار و ۸۵۳دلار، قطر با ۶میلیون و ۸۷هزار و ۱۴۱دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷هزار و ۴۲۲دلار قرار دارند و عربستان نیز فروش کالایی در هفت ماه گذشته به ایران نداشته است.

لطیفی در خصوص رتبه کشورهای همسایه ایران در میان فروشندگان کالا به کشورمان گفت: در میان ۱۴۳کشور فروشنده کالا به ایران، امارات در رتبه یک، ترکیه رتبه ۳، روسیه ۶، عراق ۹، عمان ۱۲، پاکستان ۲۰، قزاقستان ۳۷، آذربایجان ۳۹، ترکمنستان ۴۳، ارمنستان ۴۸، افغانستان ۵۸، کویت ۶۰، قطر ۶۲ و بحرین در رتبه ۷۹ قرار دارند.

سخنگوی گمرک گفت: خوشبختانه تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶میلیون و ۲۱۱هزار و ۶۰۳دلار بوده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع