تاوان جنگ!!
تاوان جنگ!!

  گفت:چرا برخی از رهبران و سیاستمداران و سرداران برخی از کشورها این همه رجزخوانی می کنند؟ این رجزها بوی جنگ طلبی می دهد. گفتم: قطعاً اینان به تلفات انسانی و زیان های جهانی آن نمی اندیشند. گفت: علاوه بر آن،اینان می دانند اگر جنگی دربگیرد،خود و خانواده و اموالشان در امان است. این مردم […]

 

گفت:چرا برخی از رهبران و سیاستمداران و سرداران برخی از کشورها این همه رجزخوانی می کنند؟ این رجزها بوی جنگ طلبی می دهد.

گفتم: قطعاً اینان به تلفات انسانی و زیان های جهانی آن نمی اندیشند.

گفت: علاوه بر آن،اینان می دانند اگر جنگی دربگیرد،خود و خانواده و اموالشان در امان است. این مردم اند که باید تاوان این رجزخوانی ها را بدهند.

گفتم: در تاریخ تا بوده چنین بوده!

گفت: نه همیشه و نه همه جا.

در نبرد رستم و اسفندیار، رستم پیشنهاد می‌کند که به جای نبرد تن به تن، دو لشگر را به جنگ هم بفرستیم.
پاسخ شاهزاده جوان یکی از زیباترین ابیات شاهنامه است:

مبادا چنین هرگز آیین من
سزا نیست این کار در دین من

که ایرانیان را به کشتن دهم
خود اندر جهان تاج بر سر نهم

من زمانی پسرم را برای درددندان نزد پزشک بردم.

پزشک گفت: باید این دندان را بکشید.

پسرم گفت: آیا درد اذیّتم نمی کند؟

دکتر گفت: من اصلاً نمی فهمم!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان