بورس نیاز به اصلاحات قانونی دارد
بورس نیاز به اصلاحات قانونی دارد

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شاید نیاز است اصلاحات قانونی در بازار سرمایه داشته باشیم تا به واسطه این اصلاحات قانونی مشکلات را برطرف کنیم. جعفر قادری ، با بیان اینکه باید هم کارهای کوتاه مدت و هم اقدامات بلند مدت را در بورس مدنظر قرار دهیم، بیان کرد: تلاشمان در راستای […]

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شاید نیاز است اصلاحات قانونی در بازار سرمایه داشته باشیم تا به واسطه این اصلاحات قانونی مشکلات را برطرف کنیم.

جعفر قادری ، با بیان اینکه باید هم کارهای کوتاه مدت و هم اقدامات بلند مدت را در بورس مدنظر قرار دهیم، بیان کرد: تلاشمان در راستای بهبود بازار سرمایه باید براین اساس باشد که هم بسته های حمایتی از این بازار را به کار بگیریم و هم تغییرات جدی و اساسی تری را در این بازار اعمال کنیم.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که حمایت از بخش های تولیدی کشور به خوبی می تواند به بورس کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: همچنین برخورد با بخش هایی که به دلالی و واسطه گری در بازار مشغول هستند به خوبی می تواند به بازار سرمایه کمک کند.

قادری بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم راه را برای فعالیت های تولیدی باز کنیم و راه را بر فعالیت های دلالی ببندیم ومالیات ها را در این بخش ها ارتقا دهیم، به بهبود بازار سرمایه کمک کرده ایم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حتما باید موانعی که در بورس وجود دارد و باعث می شود که شفافیت ها زیر سوال برود، برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: حتما باید تغییرات ساختاری در بورس اعمال شود و مد نظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاید نیاز است اصلاحات قانونی در بازار سرمایه داشته باشیم تا به واسطه این اصلاحات قانونی مشکلات را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال نیاز است در دامنه نوسان قیمت ها اصلاحات قانونی صورت گیرد و همچنین باید در بستر سازی در زمینه سرمایه های خارجی در بورس اصلاحات قانونی داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین باید بخشی از منابعی که به سمت سیستم بانکی می رود، به سمت بورس سوق داده شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع