به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران محال است
به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران محال است

نماینده ادوار سوم و ششم مجلس شورای اسلامی به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران را محال عنوان کرد.

‎علیمحمد احمدی، مجرى طرح جامع توسعه پایدار اعلام کرد، به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تنها با تکرار اشتباهات استراتژیک دوران گذشته و ایجاد اجماع جهانى مجددعلیه خودمان امکانپذیر است. زیرا در شرایط جدید، ترامپ با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات بین المللى و خروج از برجام، یکجانبه گرایى را در مقابل پیمان هاى بین المللى رو به گسترش چندجانبه گرایى دوران اوباما قرار داد. او با بى توجهى به اتحادیه اروپا با هرکدام از سران کشورهاى اروپایى به تنهایى جلسه گذاشت تا با رواج تفرقه در دنیا، هر قدرتى که امکان مقابله با آمریکا داشته باشد را به فروپاشى بکشاند.

نماینده مجلس شورای إسلامى ادوار سوم و ششم مردم الیگودرز افزود: به صفر رساندن صادرات نفت ایران که بیش از هزار کیلومتر ساحل مناسب با اقیانوس هند وخلیج فارس داشته و ناوگان نفتکش قدرتمندى نیز در اختیار دارد، بدون ایجاد اجماع جهانى علیه ایران محال است.

وى ادامه داد: اروپا داراى هویتى تاریخى و شخصیتى مستقل از آمریکا بوده و اختلافات روزافزونى نیز با رفتارهاى ترامپ و آمریکا داردکه براى ایران فرصت است، اما ملاحظاتى هم به دلیل خصوصى بودن بیش از ٨٠ درصد اقتصاد و صنعت اروپا و آسیب پذیرى آنان از امریکا وجود دارد که به دلیل ژئوپلیتیک و رعایت مصالح ملى اروپائیان، دولت هاى اروپایى را محدود مى سازد. لذا ما نباید بازهم فریب چراغ سبزهاى روسیه وچین را بخوریم.

احمدى یادآور شد: در صورتیکه با اشتباهات استراتژیک خودمان به متحد کردن اروپا و آمریکا کمک کنیم، بدون شک، روسیه و چین هم به آنها مى پیوندند. همچنانکه در دوران احمدى نژاد به ۶ قطعنامه شوراى امنیت علیه ایران رأى مثبت دادند و باز هم خیانت هاى تاریخى و خنجرزدن از پشت به ایران توسط روسیه قطعاً تکرار خواهد شد.

رئیس منطقه نفتخیز آغاجارى در دوران جنگ تحمیلى تصریح کرد: با تکیه بر مقاومت در مقابل تحریم هاى ظالمانه و مشکلات سخت اقتصادى و مدیریتی داخلى و همچنین با اقتدار برخاسته از خلاقیت هاى نظامى فرزندان سرافراز میهن با حفظ انسجام ملى و حضور یکپارچه در مقابل سیاست هاى مرموزانه تحمیل جنگ غافلگیرانه با اعلام مواضع متناقض ترامپ خواهیم ایستاد.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان انرژى اتمى در دهه ٧٠ ، با یادآورى خاطره تاریخى تفرقه و بى تفاوتى مردم در برهه قبل از دوم خرداد ٧۶ گفت: در آن زمان که کشورهاى اروپایى سفراى خود را براى حمله نظامى، ازتهران فراخواندند اما بیدارى ملت و وحدتى که در اتتخاب ٢ خرداد از خود نشان دادند مانع أز حمله نظامى و موجب عذر خواهى و برگشت کلیه سفرا به تهران شد.

وی افزود: حفظ هوشیارى و وحدت ملى با فراهم کردن شرایط حضور هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات امسال توسط حاکمیت، می تواند مانع جدى در به صفر رسیدن صادرات نفت ایران و تحقق اهداف اقتدارگرایان به سرکردگى ترامپ گردد.