به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران محال است
به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران محال است

نماینده ادوار سوم و ششم مجلس شورای اسلامی به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران را محال عنوان کرد.

‎علیمحمد احمدی، مجرى طرح جامع توسعه پايدار اعلام كرد، به صفر رساندن صادرات نفت ايران، تنها با تكرار اشتباهات استراتژيك دوران گذشته و ايجاد اجماع جهانى مجددعليه خودمان امكانپذير است. زيرا در شرايط جديد، ترامپ با زير پا گذاشتن قوانين و مقررات بين المللى و خروج از برجام، يكجانبه گرايى را در مقابل پيمان هاى بين المللى رو به گسترش چندجانبه گرايى دوران اوباما قرار داد. او با بى توجهى به اتحاديه اروپا با هركدام از سران كشورهاى اروپايى به تنهايى جلسه گذاشت تا با رواج تفرقه در دنيا، هر قدرتى كه امكان مقابله با آمريكا داشته باشد را به فروپاشى بكشاند.

نماينده مجلس شوراي إسلامى ادوار سوم و ششم مردم اليگودرز افزود: به صفر رساندن صادرات نفت ايران كه بيش از هزار كيلومتر ساحل مناسب با اقيانوس هند وخليج فارس داشته و ناوگان نفتكش قدرتمندى نيز در اختيار دارد، بدون ايجاد اجماع جهانى عليه ايران محال است.

وى ادامه داد: اروپا داراى هويتى تاريخى و شخصيتى مستقل از آمريكا بوده و اختلافات روزافزونى نيز با رفتارهاى ترامپ و آمريكا داردكه براى ايران فرصت است، اما ملاحظاتى هم به دليل خصوصى بودن بيش از ٨٠ درصد اقتصاد و صنعت اروپا و آسيب پذيرى آنان از امريكا وجود دارد كه به دلیل ژئوپليتيك و رعايت مصالح ملى اروپائيان، دولت هاى اروپايى را محدود مى سازد. لذا ما نباید بازهم فريب چراغ سبزهاى روسيه وچين را بخوريم.

احمدى یادآور شد: در صورتيكه با اشتباهات استراتژيك خودمان به متحد كردن اروپا و آمريكا كمك کنیم، بدون شك، روسيه و چين هم به آنها مى پيوندند. همچنانكه در دوران احمدى نژاد به ٦ قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران رأى مثبت دادند و باز هم خيانت هاى تاريخى و خنجرزدن از پشت به ايران توسط روسيه قطعاً تكرار خواهد شد.

رئيس منطقه نفتخيز آغاجارى در دوران جنگ تحميلى تصریح کرد: با تكيه بر مقاومت در مقابل تحريم هاى ظالمانه و مشكلات سخت اقتصادى و مديريتي داخلى و همچنين با اقتدار برخاسته از خلاقيت هاى نظامى فرزندان سرافراز ميهن با حفظ انسجام ملى و حضور يكپارچه در مقابل سياست هاى مرموزانه تحميل جنگ غافلگيرانه با اعلام مواضع متناقض ترامپ خواهيم ايستاد.

رئيس مركز تحقيقات سازمان انرژى اتمى در دهه ٧٠ ، با يادآورى خاطره تاريخى تفرقه و بى تفاوتى مردم در برهه قبل از دوم خرداد ٧٦ گفت: در آن زمان كه كشورهاى اروپايى سفراى خود را براى حمله نظامى، ازتهران فراخواندند اما بيدارى ملت و وحدتى كه در اتتخاب ٢ خرداد از خود نشان دادند مانع أز حمله نظامى و موجب عذر خواهى و برگشت كليه سفرا به تهران شد.

وی افزود: حفظ هوشيارى و وحدت ملى با فراهم كردن شرايط حضور هرچه بيشتر مردم در صحنه انتخابات امسال توسط حاكميت، مي تواند مانع جدى در به صفر رسيدن صادرات نفت ايران و تحقق اهداف اقتدارگرايان به سركردگى ترامپ گردد.