بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰
بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰

بانک جهانی از بهبود وضعیت شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال آینده خبر داد و رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد و نرخ تورم ۲۷.۴ درصدی را برای ایران در سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرد.

بانک جهانی از بهبود وضعیت شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال آینده خبر داد و رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد و نرخ تورم ۲۷.۴ درصدی را برای ایران در سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از شاخص های کلان اقتصاد ایران پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۴٫۵ درصد برسد. اقتصاد ایران در سال پیش رشد منفی ۶٫۸ درصدی را تجربه کرده بود.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ از رکود خارج خواهد شد و رشد مثبت ۱٫۵ درصدی را در این سال به خود خواهد دید.

بانک جهانی انتظار دارد شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال آینده وضعیتی مثبت و رو به رشد داشته باشد. مصرف بخش خصوصی در این سال ۱٫۷ درصد، مصرف بخش خصوصی ۰٫۵ درصد و میزان سرمایه گذاری ها در ایران ۱٫۹ درصد رشد خواهد داشت. همچنین صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲٫۶ درصدی و واردات با رشد ۱ درصدی مواجه خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس برآورد بانک جهانی رشد مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات در سال جاری، منفی بوده است.

این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم در ایران طی سال آینده خبر داده است و با برآورد تورم ۳۴٫۱ درصدی در سال جاری پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال آینده به ۲۷٫۴ درصد کاهش خواهد یافت.

بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰