بسیاری از فساد ها ریشه در ترس از آینده دارد
بسیاری از فساد ها ریشه در ترس از آینده دارد

رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد، ریشه فساد را ترس افراد از شرایط آینده خود دانست. اقتصاددان – محمود حکمت نیا با بیان اینکه مبارزه با فساد دارای دو بعد بین المللی و داخلی براساس مصوبات مجلس دارد، اظهار کرد: کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد سازمان ملل در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد که پس […]

رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد، ریشه فساد را ترس افراد از شرایط آینده خود دانست.

اقتصاددان – محمود حکمت نیا با بیان اینکه مبارزه با فساد دارای دو بعد بین المللی و داخلی براساس مصوبات مجلس دارد، اظهار کرد: کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد سازمان ملل در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد که پس از دو سال یعنی در سال ۸۴ ایران به این کنوانسیون پیوست.

وی افزود: ادعای این کنواسیون این است که فساد یک امر درون کشورها به شمار نمی آید بلکه یک امر بین المللی بوده و آثار بین المللی از زوایای مختلف دارد.

رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد گفت: درآمدهای ناشی از فساد یک امر بین المللی است که برای همه اقتصادها مضر بوده و در نتیجه باید یک همکاری بین المللی در مبارزه با فساد صورت گیرد.

حکمت نیا، فساد را دارای سه ضرر بزرگ دانست و خاطر نشان کرد: نخستین ضربه فساد تخریب عدالت بوده و دیگری از بین رفتن ارزش های اخلاقی از طریق فساد می باشد. همچنین ، ارزش های مردم سالاری از طریق فساد از بین می رود.

وی تصریح کرد: فساد وجود دارد اما مهم مبارزه داخلی و بین المللی با فساد است که به همین منظور نکته ای که وجود دارد این است که تا زمانی که فرمول فساد را به دست نیاوریم نمی توانیم کاری انجام دهیم.

استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بیان کرد: وقتی بحث ارزش مطرح می شود ، فساد واژه بدیهی است اما ما باید به سراغ مصادیق فساد رویم و ببینیم آن ها هم قبیح هست یا خیر؛ ما انتظار داریم که این قبهی که از واژه فساد می فهمیم روی مصادیق فساد در جامعه و اقتصاد قبیح باشد در حالی که این گونه نیست.

حکمت نیا گفت: ما یک مشکلات اقتصادی داریم و یک فساد که به طور مثال گران فروشی مشکل اقتصادی است و در حیطه فساد در نظر نمی گیریم بلکه معنای فساد این است که یک نفر مقام مسئول است و قدرت انحصاری تصمیم گیری دارد و خلاف جهت کسب درآمد می کند.

وی خاطر نشان کرد: در ادبیات حقوقی دو واژه بسیار مهم است یکی آزادی از ترس و دیگری آزادی از فقر است و ادبیات دینی هم به همین موضوع کمک می کند که به همین منظور افراد به خاطر نگرانی که از آینده دارند و نسبت به آینده خود احساس فقر می کنند نه نسبت به شرایط فعلی که باید برای این موضوع راه حلی در نظر گرفت.

رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد گفت: باید ترس از آینده را با سیستم های بیمه، تامین اجتماعی و غیره به حداقل برسانیم؛ نظام عدالت اجتماعی معیوب است چرا که من آینده خود را تامین می کنم اما شرایط فعلی شما به شرایط بدی می رسد و این مهم نیازمند نظام اجتماعی قوی است که ترس از آینده را به حداقل برساند تا دست منابع اجتماعی برای توزیع باز شود.

حکمت نیا گفت: دولت ها در برنامه ریزی اجتماعی اگر به گونه ای برای برای اینده زندگی افراد طراحی داشته باشند احساس فقر فعلی به حداقل می رسد . باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از فساد ها ریشه در ترس از آینده دارد.

وی در خاتمه گفت: مبارزه با فساد یکسری زیر ساخت هایی دارد که این مهم نیازمند مهندسی اجتماعی است. ع

  • منبع خبر : رادیو گفت‌وگو