برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید/ برنامه ریزی برای پشتیبانی از بانک‌ها جهت تامین اعتبار
برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید/ برنامه ریزی برای پشتیبانی از بانک‌ها جهت تامین اعتبار

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی توضیحاتی را درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید ارائه داد.

به گزارش اقتصاددان ، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی خود نوشت:

برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید/ برنامه ریزی برای پشتیبانی از بانک‌ها جهت تامین اعتبار