بحران امنیتی جدی باتداوم وضعیت فعلی بورس کشور
بحران امنیتی جدی باتداوم وضعیت فعلی بورس کشور

به گزارش اقتصاددان- بهمن آرمان: تداوم وضعیت فعلی بورس کشور را با بحران امنیتی رو به رو می‌کند/ فقط در چهارشنبه هفته گذشته به اندازه یک دهم بودجه عمرانی سال ۹۸ نقدینگی وارد بورس شد. 🔺اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات: تنها در روز چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال […]

به گزارش اقتصاددان- بهمن آرمان: تداوم وضعیت فعلی بورس کشور را با بحران امنیتی رو به رو می‌کند/ فقط در چهارشنبه هفته گذشته به اندازه یک دهم بودجه عمرانی سال ۹۸ نقدینگی وارد بورس شد.

🔺اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات: تنها در روز چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال وارد بورس شده است. اگر این پول را در۱۰ روز ضرب کنیم مبلغی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد شدکه به اندازه کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸ خواهد بود.

🔺به همین دلیل معتقدم دولت می‌توانست از این فرصت پیش آمده به سود خود استفاده کند، اما عده‌ای سوداگر و منحرف که در بازار سهام ایران رخنه کرده‌اند شرایطی را به وجود آورده‌اند که چنین اتفاقی رخ نداده است. بنده معتقدم ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با یک بحران امنیتی جدی مواجه کند.ع/نود اقتصادی