بازماند کاندید بخش محیط زیست سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران شد
بازماند کاندید بخش محیط زیست سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران شد

جشنواره‌ی وب و موبایل ایران بزرگ‌ترین عرصه‌ی رقابت میان استارتاپ ها در گروه‌های مختلف است که هرساله با ده‌ها هزار شرکت‌کننده برگزار می‌شود. این جشنواره نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه‌ی وب و موبایل ایران ایفا و در گروه‌های مختلف، یک وب‌سایت و یک نرم‌افزار موبایل را با رأی داوران به‌عنوان برگزیده هر سال معرفی می‌کند.

جشنواره‌ی وب و موبایل ایران بزرگ‌ترین عرصه‌ی رقابت میان استارتاپ ها در گروه‌های مختلف است که هرساله با ده‌ها هزار شرکت‌کننده برگزار می‌شود. این جشنواره نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه‌ی وب و موبایل ایران ایفا و در گروه‌های مختلف، یک وب‌سایت و یک نرم‌افزار موبایل را با رأی داوران به‌عنوان برگزیده هر سال معرفی می‌کند.

اقتصاددان: به برندگان هر بخش، تندیس برترین وب‌سایت یا برترین نرم‌افزار موبایل ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین افتخار در حوزه‌ی وب و موبایل ایران اهدا می‌شود. داوران با‌توجه‌به معیارهای داوری اعلام‌شده، وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایل را بررسی می‌کنند و به هریک از معیارها امتیاز می‌دهند و پس از آن، برگزیدگان در هر گروه را معرفی می‌کنند. کارکرد، محتوا، تجربه‌ی کلی، طراحی دیداری، ساختار و مسیر، تعامل و نوآوری ازجمله معیارهای داوری برای انتخاب برترین وب‌سایت و اپلیکیشن موبایل در هر دسته هستند.

در جلسه دو روزه شورای داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، کاندیداهای سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران مشخص شدند و برای دومین سال متوالی بازماند نخستین پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند در ایران نیز در بخش «محیط زیست» حضور دارد.

در مرحله دوم داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران از میان ۱۲ اثر برتر هر گروه هر ۵ اثر توسط اعضای شورای داوری انتخاب شد و به مرحله سوم داوری راه یافت. با مشخص شدن ۵ نامزد برتر هر گروه، پنل داوری بار دیگر برای انتخاب برترین اثر از سوم بهمن ۱۳۹۹ برای کاربران باز خواهد شد و تمام داوران مرحله اول می‌توانند بین این ۵ اثر یک اثر را به‌عنوان بهترین اثر انتخاب کنند. درنهایت در یکم اسفندماه ۱۳۹۹ در هر گروه یک سایت یا اپلیکیشن به عنوان اثر برتر معرفی خواهد شد.

بازماند، باغ شیشه ای، تالاب انزلی، نذرطبیعت، کویر و بیابان‌های ایران کاندیداهای بخش محیط زیست سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران هستند.

بازماند به عنوان نخستین پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند در ایران از دوم خرداد ماه ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و به‌صورت تخصصی در زمینه نوآوری و هوشمند سازی فرآیند مدیریت پسماند در ساختار نوین مدیریت شهری به عنوان بخش مهمی از شهر هوشمند با هدف توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و منابع موجود همچنین کمک به اقتصاد خانواده با بیش از ۱۴ هزار کاربر درحال حاضر فعالیت می‌کند.