بازسازی ١۴٠٠٠واحد مسکونی آسیب دیده در سیل به دستور روحانی
بازسازی ١۴٠٠٠واحد مسکونی آسیب دیده در سیل به دستور روحانی

به دستور رییس جمهور ١۴٠٠٠واحد مسکونی آسیب دیده در سیل بازسازی می شود.

به گزارش اقتصاددان، علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهوری در توییت خود نوشت: ١۴٠٠٠ واحد مسکونی روستایی و شهری آسیب دیده در سیل، با وجود آنکه با مرمت امکان سکونت دارند به دستور رییس جمهور توسط بنیاد مسکن بازسازی خواهد شد.

بازسازی ١۴٠٠٠واحد مسکونی آسیب دیده در سیل به دستور روحانی