بازار غیر قابل تحلیل ، با سیگنال های خاص
بازار غیر قابل تحلیل ، با سیگنال های خاص

اقتصاددان: اکنون دولت در صدد چیدن مقدمات فروش نفت آتی در روز یکشنبه و همچنین فروش دارا دوم است اگر دقت کرده باشید جمع جبری اجزای سهام دارا دوم کمتر از یک سوم قیمت مجموعه آن ها نمی شود همانطور که در دارا یکم این اتفاق افتاد و سپس دولت پس از افزایش نامتناجس این […]

اقتصاددان:
اکنون دولت در صدد چیدن مقدمات فروش نفت آتی در روز یکشنبه و همچنین فروش دارا دوم است اگر دقت کرده باشید جمع جبری اجزای سهام دارا دوم کمتر از یک سوم قیمت مجموعه آن ها نمی شود همانطور که در دارا یکم این اتفاق افتاد و سپس دولت پس از افزایش نامتناجس این این سهم ها به طور تفکیکی و در مجموع یک تخفیف ۲۰ درصد هم روی آنها می زند که مشخص نیست بر چه مبنایی این کار را انجام می دهد. بنابراین دولت درصدد فراهم کردن زمینه فروش این دو سهم است که با ریزش دستوری بورس در طی روزهای گذشته می‌خواهد به یک شکلی وجوه نقد را به سمت این دو سهم گسیل دهد شاید به نظر می‌رسد که دیگر بازار بورس کشش سودهای ۵ درصدی به سهامداران را ندارد و از طرفی باید تبعات شیفت سهامداران از کلیت بازار بورس را به سوی زمینه های جدید به حداقل ممکن برساند .که هم حالت دستوری نداشته باشد و هم یک جایگزینی که بیشتر به سود مدیریت نقد و بازآفرینی کاهش ارزش پول است را به همراه داشته باشد والبته هزینه این عمل را بالطبع سهامداران ومردم خواهند پرداخت وافراد به سمت خرید سهم های مورد نظرسوق داده میشوند به نظر می رسد که بستر تولیدی کشور و فاصله گرفتن GDP نسبت به تورم و سطح تولید ناخالص داخلی با افزایش های قیمت سهام سنخیتی ندارد و دولت در صدد است که به شکلی با یک تیر چند نشان بزند کنترل نقدینگی، افزایش ارزش پول متعادل کردن قیمت افزایش های چند روز اخیر ، تامین منابع وتامین بودجه و ……
وقتی قیمت گشایش بیش از ۵۰ درصد سهام کمتراز آخرین قیمت معامله در روز گذشته در سیستم ثبت میشود آیا غیر از این است که بارار بطور دستوری در حال باز شدن وخرید وفروش است؟

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحریریه اقتصاددان