بازار تخم مرغ از دست دولت خارج شد
بازار تخم مرغ از دست دولت خارج شد

براساس این تفاهم‌نامه، امور اجرایی مربوط به برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و مدیریت صادرات و واردات محصولات طیور تخمگذار (تخم نطفه‌دار تخمگذار، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم‌مرغ خوراکی، مرغ پایان دوره تخمگذار) به اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن واگذار شد. در این توافق طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی اشاره شده، برنامه‌ریزی تولید محصولات طیور تخم‌گذار […]

براساس این تفاهم‌نامه، امور اجرایی مربوط به برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و مدیریت صادرات و واردات محصولات طیور تخمگذار (تخم نطفه‌دار تخمگذار، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم‌مرغ خوراکی، مرغ پایان دوره تخمگذار) به اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن واگذار شد.

در این توافق طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی اشاره شده، برنامه‌ریزی تولید محصولات طیور تخم‌گذار و برنامه‌ریزی برای تأمین، توزیع و تنظیم بازار تخم‌مرغ خوراکی و انجام صادرات و واردات در زمان‌های مازاد یا کاهش تولید نیز به این اتحادیه واگذار شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اکو ایران ، در این تفاهم‌نامه، تنظیم بازار تخم‌مرغ خوراکی طبق برنامه تأمین نیاز داخل؛ امور اجرایی میزان تولید جوجه یکروزه تخمگذار و صدور مجوز جوجه‌ریزی تخمگذار و پولت‌ریزی؛ مدیریت صادرات و واردات محصولات طیور تخمگذار برای مازاد یا کسری تولید و … نیز به اتحادیه واگذار شده است.

این اتحادیه نیز موظف است براساس این تفاهم‌نامه و در چارچوب دستورالعمل‌ها و سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برنامه‌ریزی تولید تخم‌مرغ خوراکی با توجه به تقاضای بازار و عرضه براساس قیمت‌های مصوب؛ اجرای مصوبات و سیاست‌های ابلاغی معاونت امور تولیدات دامی؛ تأمین هزینه‌های اجرایی و پشتیبانی بخش مرغ تخمگذار سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور؛ تنظیم بازار داخلی براساس مصوبات و برنامه‌های ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی؛ مدیریت صادرات جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم‌مرغ خوراکی و تخم نطفه‌دار تخم‌گذار و… اقدام کند.

در این میان برای سنجش درست این توافقنامه، محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها خواسته است؛ ضمن نظارت بر اجرای دقیق تفاهم‌نامه درخصوص عملکرد این اتحادیه، گزارش‌های مستمر ی را به این معاونت ارائه کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع