اینترنت اشیا چیست و چگونه انقلابی در اقتصاد و سطح زندگی ایجاد میکند ؟
اینترنت اشیا چیست و چگونه انقلابی در اقتصاد و سطح زندگی ایجاد میکند ؟

روزگاری مردم با پیک از احوال هم با خبر میشدند یا میهمان پیش هم میرفتند و از حال هم با خبر میشدند....

روزگاری مردم با پیک از احوال هم با خبر میشدند یا میهمان پیش هم میرفتند و از حال هم با خبر میشدند.
با آمدن تلفن پرسیدن حال یکدیگر خیلی سریع و ساده شد اما محدودیتی هم داشت .
هر دو نفر باید در محل ثابتی قرار داشتند تا بتوانند با یکدیگر صحبت کنند .
بعدها موبایل آمد و مردم به سادگی حتی در مسافرت و حرکت هم توانستند از حال یکدیگر مطلع شوند .
بعد شبکه داده و اینترنت روی موبایل ها ایجاد شد و نسل آن هر چند سال توسعه یافت تا امروز که به نسل چی ۵ رسیده ایم .
این یعنی میلیونها و شاید میلیاردها وسیله روی بستر اینترنت میتوانند با یکدیگر ارتباط دو طرفه داشته و از حال یکدیگر با خبر شوند .
فرض کنید شما کشاورز هستید و قرار است به درختان خود آب بدهید .
یک راه آن اینست که آب را باز کرده و به همه درختان باغ خود آنقدر آب دهید که مطمئن شوید که آب خورده اند .
در این حالت درخت بادام و درخت انار شما به یک اندازه آب خواهد خورد . شاید یکی پر آب و یکی کم آب باشد.
از طرفی بخش زیادی ار آب در سطح زمین تبخیر شده و شاید شما هفته ای یکبار بدلیل کمبود آب بتوانید درخت را آب بدهید .
در این صورت درختی که پر آب است خراب میشود .
اینترنت اشیا موضوع را حل کرده است .
در این حالت کشاورز یک شیر که متصل به شبکه بیسیم است را به سر لوله آبیاری وصل میکند .
هزاران هزار از این شیر ها میتوانند برای آبیاری استفاده شوند .
مزیت اینست که شیر ارزان قیمت است و میتواند رطوبت خاص خاک را اندازه گیری نماید و آب را برای درختهای خاصی بصورت اتوماتیک و بر اساس داده هایی که به سرور مرکزی می‌فرستد و فرمانی که میگیرد باز کند .
این یعنی هر شی که در اتوماسیون صنعتی به آن فیلد گفته میشود میتوانند یکسری اطلاعات را به یک سرور مرکزی ارسال و سرور برنامه ریزی کرده و فرمانهای را به هر فیلد بدهد .
مثلا بگوید شیر آب را باز کن یا موتوری را روشن کن یا خاموش کن یا سرور سفارشات را متناسب با شرایط صادر نماید مثلا تخمین زمان سم پاشی را انجام دهد و به پیمانکار سم پاش پیامی در خصوص مراجعه جهت سم پاشی ارسال نماید و یا برنامه ریزی حمل انجام دهد و خودرو ها را برای برداشت برنامه ریزی نماید و یا تخمین مقدار محصول هر منطقه در روزهای متفاوت سال را انجام دهد تا بتوان بازاریابی جهت فروش آنها انجام داد .
اینترنت اشیا یعنی هماهنگی، برنامه ریزی ، استفاده بهینه از منابع موجود که شامل پول ، ماشین الات ، نیروی انسانی ، زمان میباشد .
بهره وری بهتر از منابع یعنی کاهش قیمت تمام شده و افزایش رفاه ، یعنی صدمه کمتر به محیط زیست ، یعنی داشتن وقت و امکانات بیشتر برای تفریحات سالم در زندگی .