ایفا یا فیفا؟!
ایفا یا فیفا؟!

  گفت: آیا مسئولان باید مفادّ قانون را عمل کنند یا گوش به فرمان تریبون‌های یک طرفه‌ باشند؟ گفتم: بدیهی است باید مفاد قانون را عمل کنند.حالا چه کاری خلاف قانون کرده اند؟ گفت: ورزش و بویژه ورزش فوتبال بدون اغراق یکی از محمل‌های شادی و نشاط و سرزندگی به خصوص نسل جوان است. سال‌هاست […]

 

گفت: آیا مسئولان باید مفادّ قانون را عمل کنند یا گوش به فرمان تریبون‌های یک طرفه‌ باشند؟

گفتم: بدیهی است باید مفاد قانون را عمل کنند.حالا چه کاری خلاف قانون کرده اند؟

گفت: ورزش و بویژه ورزش فوتبال بدون اغراق یکی از محمل‌های شادی و نشاط و سرزندگی به خصوص نسل جوان است. سال‌هاست درب‌های استادیوم‌ها به ر‌وی زنان ایران بسته است و این نشاط و سرزندگی از آن ها سلب می‌شود. هیچ قانونی هم ورود آن ها را به استادیوم منع نکرده است،من نمی دانم مسئولان به استناد چه قانونی این حقّ مسلّم نیمی از جمعیت کشور را سلب می کنند.

گفتم: حالا که شنیده ام برای نخستین بار پانصد نفر از بانوان را به استادیوم راه داده اند.

گفت: بله! اتّفاقاً حرف من این است که چرا باید به نام دین در برابر مطالبه‌ای مانند رفتن به ورزشگاه مقابله شود و کار به جایی برسد که بگویند: «فشارهای فیفا به داد زنان ایران رسید!»

حالا این ها وظیفۀ خود را ایفا می کنند،یا دستور فیفا را؟!

کدخدایی بود که می خواست قدرت خود را به رخ دیگران بکشد. بنابراین دستور داد همۀ اهالی روستا باید کلاه نمدی بر سر بگذارند و برای این که به دستور خود رنگ مذهبی و تقدُّس هم بدهد افزوده بود که این دستور خداست. روزی چوپانی با سر برهنه از صحرا وارد روستا شد. تا نگاهش به کدخدا افتاد، تکّۀ نمدی روی سر خود کشید! به او گفتند:

اگر این کار برای خداست،چرا تا کدخدا را دیدی ،این کار را کردی؟

پاسخ داد: این دیگر از ترس خدا نبود،از ترس کدخدا بود!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان