ایجاد فرصت های شغلی در شمال و شرق خوزستان، ضرورتی ملی
ایجاد فرصت های شغلی در شمال و شرق خوزستان، ضرورتی ملی

چندی قبل نوشته ای با عنوان 《وقتی به خوزستان می رسند، روشنفکر می شوند》 در رسانه های استانی و کشوری انتشار یافت، که

حمید رضا گودرزی
مطالبه گر اجتماعی ، مدیر اجرایی پروژه های صنعتی ،عمرانی

چندی قبل نوشته ای با عنوان 《وقتی به خوزستان می رسند، روشنفکر می شوند》 در رسانه های استانی و کشوری انتشار یافت، که بیان آن در جامعه واکنش های متفاوت و گاه متضادی در بر داشت، البته در آن نوشته، تنها بخشی از چالش بیکاری و عدم توسعه خوزستان بیان گردید و بخوبی روشنفکری نابه هنگام فعالان خوزستانی در تقابل با توسعه را گوشزد کرد.

واقعیت این است، که امروزه بزرگترین چالش در خوزستان و بویژه در شمال و شرق آن، در کنار گردوخاک و بی آبی، که هر دو مقطعی بوده و در برخی فصول و روزها اتفاق می افتند، آنچه حیات و زندگی را سخت کرده و بدون شک باعث مهاجرت های بیش از پیش خواهد شد، عدم وجود فرصت های شغلی، بیکاری جوانان و مردان، در کنار هزینه های بالای زندگی در اهواز و سایر شهرهای استان است.

بطور ویژه جوانان شمال و شرق خوزستان در مقایسه با مناطق دیگر جغرافیایی ایران، درصد بالای بیشتری بیکار می باشند، که این مسئله دلایل و عوامل بسیاری دارد که در این بحث نمی گنجد.

ولی بی شک ضرورتی ویژه و ملی برای احداث و راه اندازی صنایع مختلف در این بخش باید وجود داشته باشد، تا این قسمت از میهن خوب مان در رنج و مشقت بیکاری و فقر نباشند و همپای مابقی ایران، طعم توسعه و رشد را بچشند.