اگر بشود،چه شود؟!!
اگر بشود،چه شود؟!!

گفت: وزیر کشور فرموده اند: قرارگرفتن ایران بین ۱۰ اقتصاد برتر دنیا گزافه نیست!شدنی است! گفتم: ایشان درست می فرمایند. اگر ما ۲۱ سال متوالی با نرخ رشد اقتصادی سالیانه ۱۰ درصد رشد کنیم،می رسیم به امروز کرۀ جنوبی دهمین اقتصاد جهان! گفت: حالا رشد اقتصادی ده ساله گذشته چند درصد بوده؟ گفتم: صفردرصد!! گفت: […]

گفت: وزیر کشور فرموده اند: قرارگرفتن ایران بین ۱۰ اقتصاد برتر دنیا گزافه نیست!شدنی است!

گفتم: ایشان درست می فرمایند. اگر ما ۲۱ سال متوالی با نرخ رشد اقتصادی سالیانه ۱۰ درصد رشد کنیم،می رسیم به امروز کرۀ جنوبی دهمین اقتصاد جهان!

گفت: حالا رشد اقتصادی ده ساله گذشته چند درصد بوده؟

گفتم: صفردرصد!!

گفت: می گویند یک نفر با یک قاشق ماست به سوی دریا می رفت. به او گفتند چه می خواهی بکنی؟ پاسخ داد:می خواهم با این یک قاشق ماست یک دریا دوغ درست کنم!

گفتند:نمی شود! گفت می دانم نمی شود! ولی اگر بشود،چه شود؟!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان