اولین واکنش رستم قاسمی به انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی
اولین واکنش رستم قاسمی به انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

وزیر راه در خصوص تصاویر منتشر شده از او در فضای مجازی و آیا قصد پیگیری دارد یا خیر گفت: خود خداوند باید جوابگو باشد.

وزیر راه در خصوص تصاویر منتشر شده از او در فضای مجازی و آیا قصد پیگیری دارد یا خیر گفت: خود خداوند باید جوابگو باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از باشگاه خبرنگاران: وزیر راه وشهرسازی در خصوص تصاویر منتشر شده از او در فضای مجازی گفت: خدواند خود جوابگوی حاشیه ها خواهد بود.

رستم قاسمی در پاسخ به سوالی درباره حاشیه جدید ایجاد شده و آیا قصد پیگیری دارد یا خیر گفت: خود خداوند باید جوابگو باشد.

گفتنی است روز گذشته بعد از گذشت ۱۱ سال عکس های از وزیر راه وشهرسازی منشتر شد که حاشیه های برای او ایجاد کرد.