امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه دانش‌بنیان برای بانک‌ها
امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه دانش‌بنیان برای بانک‌ها

معاون رئیس جمهور گفت: نباید شرکت‌های دانش‌بنیان را محدود به وام دادن کنیم، زیرا این رویکرد اشتباهی در این حوزه است و در مقابل باید این شرکت‌ها را با سرمایه‌گذاری به سمت رشد و توسعه سوق دهیم.

معاون رئیس جمهور گفت: نباید شرکت‌های دانش‌بنیان را محدود به وام دادن کنیم، زیرا این رویکرد اشتباهی در این حوزه است و در مقابل باید این شرکت‌ها را با سرمایه‌گذاری به سمت رشد و توسعه سوق دهیم.

اقتصاددان: معاون رئیس جمهور گفت: نباید شرکت‌های دانش‌بنیان را محدود به وام دادن کنیم، زیرا این رویکرد اشتباهی در این حوزه است و در مقابل باید این شرکت‌ها را با سرمایه‌گذاری به سمت رشد و توسعه سوق دهیم.

سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه فینوداد در بانک ملی با اشاره به ضرورت اشتغالزایی در بستر شرکت‌های دانش بنیان گفت: اوایل انقلاب حدود ۱۷۰ هزار نیروی آماده به کار داشتیم و این رقم در حال حاضربه ۴ میلیون نفر رسیده است که باید برای آن‌ها اشتغالزایی ایجادن شود و در این راستا نیاز به همکاری نظام بانکی است.

وی با اشاره به رونمایی از مرکز نوآوری بانک ملی اظهار کرد: این رویکرد مثبت بانک ملی الگوی سایر بانک‌ها خواهد بود.

ستاری با اشاره به قانون جهش تواید دانش بنیان افزود: حوزه نوآوری در تمام دنیا همواره با چالش قوانین موجود مواجه است که باید به سمت اصلاح قوانین حرکت کنیم. زیرا سیستم شرکت دانش بنیان با هیچکدام از قوانین قبلی و موجود همخوانی ندارد. در نتیجه باید نظام قانونگذاری ما زمین بازی اکوسیستم را تغییر دهد.