امنیت شغلی برای خبرنگاران وجود ندارد
امنیت شغلی برای خبرنگاران وجود ندارد

مایندۀ مردم قزوین در مجلس گفت: رسانه رسالت سنگینی برعهده دارد و معتقدیم خبرنگاران اذان گویان جامعه هستند؛ زیرا زمانی که خبرنگاران خبری را منتشر می‌کنند به عبارتی، صدای جمهوری اسلامی را به جامعه می‌رسانند.

پایگاه خبری مجلس و مردم
مایندۀ مردم قزوین در مجلس گفت: رسانه رسالت سنگینی برعهده دارد و معتقدیم خبرنگاران اذان گویان جامعه هستند؛ زیرا زمانی که خبرنگاران خبری را منتشر می‌کنند به عبارتی، صدای جمهوری اسلامی را به جامعه می‌رسانند.

اقتصاددان:دکتر فاطمه محمدبیگی گفت :شغل خبرنگاری از جمله مشاغل بسیار سختی است که تضمین امنیت شغلی برای خبرنگاران و ساختارهای آنها در کشور وجود ندارد؛ ضمن اینکه اختصاص بیمۀ شغلی از جمله مطالبات خبرنگاران است.

وی افزود: خبرنگاری از جمله مشاغلی است که می‌تواند در آن انزار و هشدار و خبرهای اثربخش به مردم منتقل شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: رسانه رسالت سنگینی برعهده دارد و معتقدیم خبرنگاران اذان گویان جامعه هستند؛ زیرا زمانی که خبرنگاران خبری را منتشر می‌کنند به عبارتی، صدای جمهوری اسلامی را به جامعه می‌رسانند.

وی اضافه کرد: از رسانه‌هایی که سیاه نمایی کرده و به جای روشن کردن نور امید در دل مردم، به دنبال القائات منفی در جامعه هستند و مردم را ناامید و اخبار اثربخش را کتمان می‌کنند، برائت می‌جوییم.

نمایندۀ مردم قزوین در مجلس در پایان گفت: امیدواریم در سال‌های آینده، امنیت شغلی خبرنگاران بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ ما در مجلس در حال رایزنی با مسئولان هستیم تا پایۀ شغلی خبرنگاری محکم‌تر باشد و تسهیلات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار بگیرد.

پایگاه خبری مجلس و مردم
مایندۀ مردم قزوین در مجلس گفت: رسانه رسالت سنگینی برعهده دارد و معتقدیم خبرنگاران اذان گویان جامعه هستند؛ زیرا زمانی که خبرنگاران خبری را منتشر می‌کنند به عبارتی، صدای جمهوری اسلامی را به جامعه می‌رسانند.

به گزارش پایگاه خبری مجلس و مردم ، دکتر فاطمه محمدبیگی گفت :شغل خبرنگاری از جمله مشاغل بسیار سختی است که تضمین امنیت شغلی برای خبرنگاران و ساختارهای آنها در کشور وجود ندارد؛ ضمن اینکه اختصاص بیمۀ شغلی از جمله مطالبات خبرنگاران است.

وی افزود: خبرنگاری از جمله مشاغلی است که می‌تواند در آن انزار و هشدار و خبرهای اثربخش به مردم منتقل شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: رسانه رسالت سنگینی برعهده دارد و معتقدیم خبرنگاران اذان گویان جامعه هستند؛ زیرا زمانی که خبرنگاران خبری را منتشر می‌کنند به عبارتی، صدای جمهوری اسلامی را به جامعه می‌رسانند.

وی اضافه کرد: از رسانه‌هایی که سیاه نمایی کرده و به جای روشن کردن نور امید در دل مردم، به دنبال القائات منفی در جامعه هستند و مردم را ناامید و اخبار اثربخش را کتمان می‌کنند، برائت می‌جوییم.

نمایندۀ مردم قزوین در مجلس در پایان گفت: امیدواریم در سال‌های آینده، امنیت شغلی خبرنگاران بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ ما در مجلس در حال رایزنی با مسئولان هستیم تا پایۀ شغلی خبرنگاری محکم‌تر باشد و تسهیلات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار بگیرد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری مجلس و مردم