اقدامات طلایی مجلس انقلابی!
اقدامات طلایی مجلس انقلابی!

گفت: آیا می دانی این مجلس انقلابی چه گام های بلندی در رفع نیازهای مردم برداشته است؟ گفتم: البته مجلس متشکّل از نمایندگان مردم است و رسالتش رفع مشکلات مردم به وسیلۀ وضع قانون و نظارت بر اجرای آن! گفت: بله! خسته نباشند!با این فرمان که دارند جلو می روند،فکر می کنم به زودی همۀ […]

گفت: آیا می دانی این مجلس انقلابی چه گام های بلندی در رفع نیازهای مردم برداشته است؟

گفتم: البته مجلس متشکّل از نمایندگان مردم است و رسالتش رفع مشکلات مردم به وسیلۀ وضع قانون و نظارت بر اجرای آن!

گفت: بله! خسته نباشند!با این فرمان که دارند جلو می روند،فکر می کنم به زودی همۀ مشکلات را حل کنند!

گفتم: چه کرده اند؟

گفت: وقتی دیدند مردم مشکل معیشت دارند، ٢٠٠ میلیون تومان به حساب خودشان ریختند !!!!

وقتی دیدند مردم مشکل مسکن دارید ، ٣٠٠میلیون تومان وام مسکن به خودشان دادند !!!!
وقتی دیدند مردم مشکل خورو دارید، ماشین دنا پلاس را با نصف قیمت و آن هم قسطی برای خودشان گرفتند !!!!
وقتی دیدند روزانه صدها نفر از مردم از کرونا جان می بازند، خودشان واکسن vipگرفتند !!!!

گفتم: خب،پس دیگر مردم مشکلی ندارند؟

گفت: فقط مشکلات ازدواج جوانان مانده ،که می ترسیم آن را بگوییم !!!!

گفتم: هیس!! ساکت شو! به خانواده های آنان رحم کن!

گفت: این دفعه دیگر خودت سیاهنمایی کردی ها!!

 

ع

  • نویسنده : شفیعی مطهر