اقتصاد و ورزش,  یک ایده و کسب وکاری جهانی
اقتصاد و ورزش,  یک ایده و کسب وکاری جهانی

ورزش و اقتصاد

کشورهای زیادی از طریق ورزش اقدام به کسب درآمد و افزایش تولید ناخالص داخلی می نمایند . لژیونرها و بازیکنان فوتبال از بارزترین نمونه های کسب درآمد از طریق ورزش هستند .
اما کشورها دارای مزیت های مختلفی در رشته های
ورزشی مختلف هستند .در کشور ما این مزیتها مربوط به یک رشته ورزشی نیست .مثلا در رشته کشتی که ورزش بومی ایران هست این مزیت برجسته تر است .
در رشته های رزمی مثل کاراته و تکواندو با وجود اینکه ورزش بومی ایران نیستند، پتانسیل های فراوانی وجود دارد که در حال حاضر بخشی از این پتانسیل ها بالفعل شده است .آنچه که وجود دارد ارائه راهکارها و ایده های در این زمینه همراه با حمایت فدراسیونها برای کسب ثروت و درآمد از این نیروهای مستعد ورزشی است .
ایجاد تشکلی تحت عنوان *فدراسیون جهانی کسب و کارو ورزش* میتواند بسیاری از منابع و امکانات انسانی و اجتماعی موجود در کشور را به سوی هدف یادشده گسیل دهد،البته این مهم باید صرفا باحمایت دولت باشد اما مجری و عامل و ذینفع آن ورزشکاران و بخش خصوصی باشد.
یکی از نمونه ها و تجربه هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد در رشته کاراته است .
استاد جهانبخش ناصری دارنده گواهینامه دان ۸ کاراته و استاد صاحب سبک در این زمینه تجربیات موفقی داشته است .
نامبرده با حضور دربرخی کشورها و مذاکره با فدراسیونهای آنها اقدام به برگزاری و آموزش در رشته ورزشی خود ،از جمله درتعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی کرده است .
وزارت ورزش در سطح کلان و فدراسیونهای مرتبط در سطح خرد میتوانند از تجربیات ایشان و بسیاری از مربیان و داوران بین المللی جهت معرفی توانمندی های ورزش ایران و همچنین کسب درآمد از ورزش مبادرت نمایند.

نویسنده :
نادر کریمی مربی ورزش و مشاور کسب و کار

  • نویسنده : نادر کریمی