اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

بیم هاو امیدها اقتصاددان :   اقتصاد ایران در برهه حساس و تاریخی خود قرار دارد. آمار، اطلاعات و شواهد موجود حا کی از آن است که علی رغم پتانسیل های بالا ی اقتصاد ملی، از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور و منابع آن به منظور افزایش رفاه و بهروزی جامعه ایرانی، آنطور که شاید و باید، […]

بیم هاو امیدها

اقتصاددان :   اقتصاد ایران در برهه حساس و تاریخی خود قرار دارد. آمار، اطلاعات و شواهد موجود حا کی از آن است که علی رغم پتانسیل های بالا ی اقتصاد ملی، از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور و منابع آن به منظور افزایش رفاه و بهروزی جامعه ایرانی، آنطور که شاید و باید، بهره برداری مناسبی صورت نگرفته است. از یکسو با توجه به چالشها و مسائل ساختاری که اقتصاد ایران در بیش از نیم قرن گذشته با آنها روبرو بوده است
و از سوی دیگر با توجه به چالشها و بحرانهای نوظهورِ به وجود آمده و یا شوکهای تحمیلی بر اقتصاد ملی از سوی جامعه جهانی بواسطه تحریم ها و نابسامانی های داخلی ؛ به نظر می رسد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ ، با شرائط ویژ ه ای روبرو باشد.

لطفاجهت مطالعه  مطلب روی لینک زیر ضربه بزنید :

چشم_انداز_اقتصاد_ایران_در_سال_۱۴۰۲

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع