افزایش نرخ سود در سررسیدهای یک‌ و دوساله
افزایش نرخ سود در سررسیدهای یک‌ و دوساله

امروز 28 فروردین 1400 حجم معاملات اوراق بدهی روندی مثبت را طی کرد.

امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی روندی مثبت را طی کرد.

اقتصاددان: امروزحجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۳ درصد افزایش به ۲۴۶ میلیارد تومان رسید.

بررسی منحنی بازده افزایش نرخ بازده یک و دو ساله را نشان میدهد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با ۷ دهم و ۶ دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۱٫۵۴ و ۲۱٫۹۶ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال نیز با نیم درصد کاهش به ۲۱٫۷۷ درصد رسید.

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی نسبت به دیروز شاهد نوساناتی بود. این نرخ در محدود ۴۰۰ روز به ۲۱٫۳، در ۶۰۰ روز به ۲۲ درصد و در ۸۰۰ روز به ۲۳ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

افزایش نرخ سود در سررسیدهای یک‌ و دوساله