افت ۵۰ درصدی معاملات مسکن
افت ۵۰ درصدی معاملات مسکن

نیمه دوم سال و افت طبیعی معاملات مسکن و اما افتتی عجیب آن هم پنجاه درصدی نسبت به ماه قبل در معاملات مسکن. طی بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که بازار مسکن در تهران علاقه دارد به طور متوسط برای هر متر مربع روی هزار دلار نوسان کند.

نیمه دوم سال و افت طبیعی معاملات مسکن و اما افتتی عجیب آن هم پنجاه درصدی نسبت به ماه قبل در معاملات مسکن. طی بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که بازار مسکن در تهران علاقه دارد به طور متوسط برای هر متر مربع روی هزار دلار نوسان کند.

به گزارش افتصاددان، هزار دلاری که در زمان تثبیت دلار در بالای سی هزار تومان برا خرید و فروش آپارتمان در قیمت متوسط بیست و چهار میلیون تومان برای هر متر مربع جذابیت ایجاد کرده و تعداد بالای معاملات را رقم زده بود. حال با فروکش کردن تب دلاری و انتظارات ریزشی آتی رکود انتظاری در بازار مسکن تعمیق می یابد.

از طرفی بهای تمام شده ساخت با احتساب قیمت زمین رشد کرده و مصالح ساختمانی هم از موج اخیر تورمی در امان نبوده است و از طرف دیگر انتظارات کاهشی در قیمت ها از سمت تقاضا توافق قیمتی خریدار و فروشنده را کم کرده و لذا این مساله در کنار عوامل فصلی به کاهش تعداد معاملات انجامیده.

در چنین شرایطی قیمت های متوسط معاملات اعلامی به دلیل تعداد کم معاملات از حیث اعتبار ساقط هستند و نمایانگر قیمت واقعی مسکن نمی باشند. پر واضح است معاملات انجام شده عمدتاً به دلیل نیاز به نقدینگی (از سمت عرضه کننده) و نیاز ضروری به مسکن (از سمت تقاضا) خواهد بود و به دلیل عدم شفافیت تحلیلی و سیاست های پیشگیرانه دولتی معاملات سوداگرانه تا حدود زیادی از بین رفته است.

به نظر می‌رسد این نشانگر تعمیق رکود در حوزه مسکن بوده که با انتظارات تورمی آتی، کاهش عرضه توسط مالکان (با توجه به رشد بهای تمام شده و بهای جایگزینی بالا) و افق صعودی دلار می تواند از این وضعیت خارج شود.

  • نویسنده : بابک محبوبی عضو شورای سیاستگذاری اقتصاددان