اطلاعات اقتصادی همه دستگاهها در اختیار سازمان مالیات نیست
اطلاعات اقتصادی همه دستگاهها در اختیار سازمان مالیات نیست

به گزارش اقتصاددان – پارسا رئیس امور مالیاتی کشور : 🔹باید تولید و سودی باشد تا بتوان بر آن مالیات وضع کرد. ما در این شرایط خاص کشور برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مهلت داده ایم همچنین بخشودگی جرائم مالیاتی را که از مهرماه سال گذشته شروع کردیم تا پایان سال ادامه می دهیم. 🔹به دنبال […]

به گزارش اقتصاددان – پارسا رئیس امور مالیاتی کشور :

🔹باید تولید و سودی باشد تا بتوان بر آن مالیات وضع کرد. ما در این شرایط خاص کشور برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مهلت داده ایم همچنین بخشودگی جرائم مالیاتی را که از مهرماه سال گذشته شروع کردیم تا پایان سال ادامه می دهیم.

🔹به دنبال استقرار نظام مالیاتی استانداردی هستیم که در دنیا حاکم است که به آن نظام مالیاتی هوشمند می گویند.

🔹باید فرایند‌های مالیاتی کشور الکترونیکی شود و همه اطلاعات و داده‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

🔹 اطلاعات و داده‌های اقتصادی همه دستگاه ها در اختیار سازمان مالیات نیست.مدیر دستگاهی که اطلاعات لازم را به سازمان مالیاتی نداده است مسئولیت تضامنی دارد. تا دو هفته دیگر نام دستگاه‌هایی که همکاری نمی کنند را اعلام می کنم.

🔸سبحانیان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس:

🔹 نظام مالیاتی ما نظام عادلانه ای نیست.لازمه پیاده سازی نظام مالیاتی عادلانه دسترسی به اطلاعات کامل است اما در درون سازمان مالیات هم باید قابلیت استفاده از این اطلاعات وجود داشته باشد.

🔹 اخذ مالیات از خانه های خالی برای ایجاد درآمد نیست، این کار برای پیشگیری از احتکار خانه ها و بهبود وضعیت مسکن صورت می گیرد.

🔹پیش نویس طرحی در مجلس برای شناسایی خانه های خالی در دست بررسی است.ع/پایگاه خبری شوش ۲۴