اصول حکمرانی فرمان مستقیم و معکوس سیاست
اصول حکمرانی فرمان مستقیم و معکوس سیاست

بنام خدااصول حکمرانیفرمان مستقیم و معکوس سیاست گاهی اوقات مسئولان تعجب مینمایند که چرا در برخی مسائل هر چه بیشتر تلاش و تاکید میکنند ، جواب معکوس بیشتری میگیرند؟؟؟ !!! فرمان خودرو از نوع مستقیم و فرمان قایق از نوع معکوس است لذا اگر رانندگان قایق یا خودرو که تجربه هدایت وسیله مقابل را نداشته […]

بنام خدا
اصول حکمرانی
فرمان مستقیم و معکوس سیاست

گاهی اوقات مسئولان تعجب مینمایند که چرا در برخی مسائل هر چه بیشتر تلاش و تاکید میکنند ، جواب معکوس بیشتری میگیرند؟؟؟ !!!

فرمان خودرو از نوع مستقیم و فرمان قایق از نوع معکوس است لذا اگر رانندگان قایق یا خودرو که تجربه هدایت وسیله مقابل را نداشته اند جایشان را با یکدیگر عوض نمایند بعلت عدم اطلاع از مستقیم یا معکوس بودن فرمان متحیر میشود که چرا خودرو یا قایق مخالف اراده آنان حرکت میکند ؟؟؟!!!

در سیاست و حکمرانی چه در بعد داخلی و چه در عرصه بین المللی نیز چنین است ، فرمان برخی موضوعات مستقیم و فرمان برخی دیگر معکوس میباشد.

مثالها:
بعد داخلی (فرمان مستقیم) :
ترویج و تأکید در حفظ محیط زیست و یا رعایت قوانین رانندگی

بعد داخلی (فرمان معکوس) :
ترویج و تأکید در سبک زندگی و امور شخصی

عرصه بین المللی (فرمان مستقیم):
تلاش برای عقد قراردادهای اقتصادی با روش برد- برد

عرصه بین المللی (فرمان معکوس):
تلاش برای دخالت در سنتها و یا مذهب کشور مقابل

اگر شخصی بدون مهارت استفاده صحیح از فرمانهای اتوبوس یا کشتی، مسئولیت هدایت آن را بپذیرد مسلما مدیون مسافران خواهد بود و آسایش ، آرامش و زندگی آنها را دچار مشکل یا بخطر خواهد انداخت.
استفاده اشتباه از فرمانهای مستقیم و معکوس در موضوعات مختلف حکمرانی نیز مسلما چالشهای سنگین و تنشهای خطرناکی را در بعد داخلی و عرصه بین المللی بوجود خواهد آورد ،لذا با توجه به متفاوت بودن مباحث حکمرانی حتی با مباحث مدیریتی ،مقتضیست افرادی که با انواع مدارک و مدارج تحصیلی مدیریتی ، دانشگاهی یا حوزوی مسئولیت حکمرانی را پذیرفته اند، در یک اندیشکده یا مدرسه واقعی حکمرانی و زیر نظر یک استاد کاردان و مسلط به «علوم و امور بنیادی» بجهت مدیون نشدن نسبت به مردم با اصول حکمرانی آشنا گردند.

۲/۲۵۱
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَهَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَاءُ
و او را حکومت و حکمت عطا نموده و علوم (متناسب با مسئولیت حکمرانی) از آنچه میخواست آموخت.

فرشاد فرهادی
مصادف با عید سعید غدیر خم و اعطا مسئولیت حکمرانی مردم از سوی خدا به علی(ع) توسط پیامبر(ص)

۱۴۰۱/۴/۲۷
۱۴۴۳/۱۲/۱۸
۲۰۲۲/۰۸/۱۸
  • نویسنده : فرشاد فرهادی