اصلاً پولی گم نشده!! /طنز #شفیعی_مطهر گفت : سخنگوی دولت درباره ادّعای گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی گفته: اصلاً پولی گم نشده است! 🔹اصلاً معلوم هم هست کدام شرکت‌ها گرفته اند و جایی است که حتی نمی‌تواند یک سنت هم گم شود! گفتم: می گویند یکی از خدمتگزاران پادشاهی وقتی در کشتی شاهانه […]

اصلاً پولی گم نشده!! /طنز

#شفیعی_مطهر

گفت : سخنگوی دولت درباره ادّعای گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی گفته:

اصلاً پولی گم نشده است!

🔹اصلاً معلوم هم هست کدام شرکت‌ها گرفته اند و جایی است که حتی نمی‌تواند یک سنت هم گم شود!

گفتم: می گویند یکی از خدمتگزاران پادشاهی وقتی در کشتی شاهانه مشغول شستن ظروف زرّین در دریا بود،ناگهان یکی از ظروف طلایی گرانبها از دستش رها شد و به اعماق دریا فرو رفت.خدمتگزار فهمید که اگز شاه این قصور او را بفهمد،او را طعمه نهنگ ها و کوسه های گرسنه خواهد کرد؛ بنابراین نزد شاه رفت و گفت:

اعلی حضرتا! اگر یکی از خادمان ظرفی طلایی را گم کند، ولی جای آن را بداند،باز هم مقصّر است و مجازات می شود؟!

شاه گفت: خیر!

خدمتگزار گفت: پس اعلی حضرت بدانند اگر یکی از ظروف طلایی خود را نیافتند،نگران نباشند! جای آن تهِ دریاست!!

  • نویسنده : شفیعی مطهر