اصلاح بورس موقتی بود؟
اصلاح بورس موقتی بود؟

معاون سازمان بورس در واکنش به کاهش شاخص بورس در پنج روز اخیر، گفت: اصلاح اخیر یک اصلاح موقت و گذارا بود و در همین اصلاح خیلی‌ها از این فرصت استفاده کردند و سهام خرید کردند.  اقتصاددان – حسن ابراهیمی عضو هیات مدیره و معاون سازمان بورس در یک برنامه تلویزیونی، اظهارکرد: کاهش شاخص بازار […]

معاون سازمان بورس در واکنش به کاهش شاخص بورس در پنج روز اخیر، گفت: اصلاح اخیر یک اصلاح موقت و گذارا بود و در همین اصلاح خیلی‌ها از این فرصت استفاده کردند و سهام خرید کردند.

 اقتصاددان – حسن ابراهیمی عضو هیات مدیره و معاون سازمان بورس در یک برنامه تلویزیونی، اظهارکرد: کاهش شاخص بازار روزهای گذشته در حقیقت اصلاح بازار بوده و هرگز سقوط بازار محسوب نمی‌شود.

وی درباره کاهش شاخص بازار سهام طی پنج روز اخیر که در نهایت دیروز روند آن تغییر کرد، افزود: اصلاح اخیر یک اصلاح موقت و گذارا بود و در همین اصلاح خیلی‌ها از این فرصت استفاده و سهام خرید کردند. ع

  • منبع خبر : تجارت نیوز