اشتباه بزرگ «خود بهتربینی»
اشتباه بزرگ «خود بهتربینی»

بنام خدااصول حکمرانیاشتباه بزرگ «خود بهتر بینی» در طول تاریخ یکی از بزرگترین دلایل شکست حکومتها ، آفت خودبرتربینی بر مبنای انواع تعصبات قومیتی ، ایدئولوژیک یا مذهب بوده است ، آفت «خود بهتر بینی» در صورت شدت یافتن تبدیل به احساس «دیگری بدبینی» یعنی بد دانستن دیگران و تمایل به جنگ و دشمنی با […]

بنام خدا
اصول حکمرانی
اشتباه بزرگ «خود بهتر بینی»

در طول تاریخ یکی از بزرگترین دلایل شکست حکومتها ، آفت خودبرتربینی بر مبنای انواع تعصبات قومیتی ، ایدئولوژیک یا مذهب بوده است ، آفت «خود بهتر بینی» در صورت شدت یافتن تبدیل به احساس «دیگری بدبینی» یعنی بد دانستن دیگران و تمایل به جنگ و دشمنی با آنها شده و در زیر به سه نمونه از سرنوشت تأسف بار اینگونه حکومتها علیرغم توانمندیهای شگفت انگیزشان پرداخته شده است :
۱- تعصب قومیتی و نژادی
حکومت حزب نازی آلمان و بروز جنگ جهانی دوم بهترین نمونه برای این گروه میباشد که علیرغم پیشرفتهای چشمگیر صنعتی و نظامی و تصرف اروپا و بخش بزرگی از شوروی شکست خورد.
۲- تعصب ایدئولوژیک
حکومت حزب کمونیست شوروی بر بزرگترین و پهناورترین کشور دنیا با دارا بودن همه منابع نفتی ، معدنی ،طبیعی و برخورداری از توان نظامی هسته ای و موشکهای قاره پیما بهترین نمونه برای شکست حکومتهای متعصب ایدوئولوژیک میباشد.
۳- تعصب مذهبی
سرنوشت حکومتهای اموی ، عباسی و حکومت کلیسا در گذشته و حکومت دولت اسلامی شام و عراق (داعش) در دوره حال نمونه های خوبی برای متعصبان مذهبی میباشد که بعلت انجام مراسم و عبادات، خودشان را بهترین بندگان خدا دانسته و اعمال سخت گیری و اجبار در انجام این فرایض، منجر به احساس غرور کاذبی مبنی بر گمان باطل حمایت خدا از آنها شده بود.

شکست تمام این حکومتها و مجازات و عاقبت بد سرانشان علیرغم توانمندیها ، پیشرفتها و جاه و جبروت افسانه ای برخیشان، پیامی به همه امتها ، گروه ها ، قومها ، ملتها و مردمان مختلف بر این مبنا بود که حتی اگر بدلیل نژاد ، روش ، عقاید، عبادات و تلاشهایتان به برتری رسیدید، بایست از این موهبت در خدمت و نیکی به همه جهان استفاده نمایید و هرگز نباید این موقعیت شما را به احساس «خودبهتر بینی» و «دیگری بد بینی» برساند.

۵/۱۸
وَقَالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ
و یهودیان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان عذاب مى ‏کند؟

فرشاد فرهادی
شنبه ، السبت ، saturday
۱۴۰۱/۱۱/۱
۱۴۴۴/۶/۲۸
۲۰۲۳/۱/۲۱

  • نویسنده : فرشاد فرهادی