استفاده از پول نقد در کدام کشورها رواج بیشتری دارد؟
استفاده از پول نقد در کدام کشورها رواج بیشتری دارد؟

در حالی که اکثر کشورهای آسیایی به پرداخت‌های غیرنقدی گرایش دارند، هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت‌های نقدی را ترجیح می‌دهند که در صدر آنها اسپانیا قرار دارد. اقتصاددان؛ اکثر اروپایی‌ها هنوز هم به استفاده از پول فیزیکی علاقه دارند، در حالی که کشورهای آسیایی بیشتر از پرداخت‌های غیر نقدی استقبال می‌کنند. گزارش جهانی پول […]

در حالی که اکثر کشورهای آسیایی به پرداخت‌های غیرنقدی گرایش دارند، هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت‌های نقدی را ترجیح می‌دهند که در صدر آنها اسپانیا قرار دارد.

اقتصاددان؛ اکثر اروپایی‌ها هنوز هم به استفاده از پول فیزیکی علاقه دارند، در حالی که کشورهای آسیایی بیشتر از پرداخت‌های غیر نقدی استقبال می‌کنند. گزارش جهانی پول نقد برای سال ۲۰۱۸، تجزیه و تحلیلی در خصوص عادات مردم در پراخت به صورت نقدی یا توسط کارت (یا حتی موبایل) را ارائه می‌دهد.

در حالی که بیشتر مطالعات، به اصطلاح مطالعات روزانه خوانده می‌شوند و افراد زندگی روزمره خود را ثبت می‌کنند، اما به گونه‌ای متفاوت طراحی شده‌اند و ممکن است نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشند. با این حال، مقایسه ارقام، یک درک کلی از اینکه کدام کشورها تمایل بیشتر و کدام تمایل کمتری برای استفاده از پول نقد دارند، ارائه می‌دهد.

ژاپن از قاعده کشورهای آسیایی که به پرداخت غیرنقدی علاقه دارند مستثنی بوده است. در سال ۲۰۱۹، دولت این کشور “چشم‌انداز غیر نقدی” خود را منتشر کرد که به دنبال افزایش سهم پرداخت‌های غیرنقدی تا ۴۰درصد، تا سال ۲۰۲۵ بوده است.
طبق گفته‌های دولت ژاپن در حال حاضر تنها ۱۸درصد از پرداخت‌ها در این کشور به صورت غیرنقدی انجام می‌شوند. در حالی که این میزان با نرخ‌های چندین کشور اروپایی مانند اسپانیا، ایتالیا و آلمان قابل مقایسه بوده، همسایگان منطقه‌ای مانند چین و کره‌جنوبی پرداخت‌های غیرنقدی را تا حد بیشتری پذیرفته‌اند. ع

در نمودار ارائه شده، به ترتیب کشورهایی که بیشترین پرداخت‌های نقدی را در سال ۲۰۱۸ داشته‌اند مشاهده می‌کنید؛

  • نویسنده : مهسا نجاتی
  • منبع خبر : اقتصادآنلاین