استراتژی های تدوین بودجه ۱۴۰۱ از نگاه دکتر میرکاظمی
استراتژی های تدوین بودجه ۱۴۰۱ از نگاه دکتر میرکاظمی

رییس سازمان برنامه و بودجه بر کوتاه شدن زمان بهره‌وری پروژه‌ها با احساس مسئولیت و توان مدیریتی که در استانداران است تأکید داشته و بر این باور است که طولانی شدن اجرای پروژه ها عملا اثربخشی آنها را کاهش می‌دهد و چیزی جز اتلاف منابع و نیروی انسانی نخواهد بود. روشهایی مانند فروش دارایی‌ها، واگذاری سهام و سایر امور از جمله مسائلی است که رییس سازمان برنامه و بودجه اذعان داشته است که در این زمینه گام‌های اندکی برداشته شده است و تا به حال، صرفا و تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه که راحت‌ترین و آسان‌ترین کار است در دستور کار قرار گرفته است.

استراتژی های تدوین بودجه ۱۴۰۱ از نگاه دکتر میرکاظمی

دکتر میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بر اصلاح سیاست‌ها و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به‌صورت جدی به فعالیت اقتصادی تأکید داشته است. وی بر این باور است که باید دقیق و علمی مشخص شود که میزان ظرفیت مالیاتی در نظام اقتصادی چقدر است تا براساس آن برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد و مصارف به سمت برنامه‌ها سوق داده شود و تا پایان سال اثربخشی آنها مشخص و چرخه اقتصادی به حرکت درآید.
از سوی دیگر، تغییر و تحول در رویکرد و نگاه مدیران و مسئولین در استان‌ها برای اجرای پروژه‌ها از دیگر دغدغه هایی است که ایشان بر آن تاکید داشته و بر این باور است که مدیران و استانداران با دلسوزی و همتی که دارند باید به دنبال خلق منابع جدید و اثربخش باشند. دکتر میرکاظمی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در خلق منابع مسئولیت دارند، بر این موضوع اذعان دارد همانطور که مدیران و استانداران در مصارف اختیارات دارند؛ در جذب منابع نیز باید اختیارات داشته باشند و استراتژی مدون برای جذب منابع به صورت فاینانس داخلی و خارجی، جذب منابع از بیرون، بانک‌ها و کمک از خیرین، مولدکردن دارایی ها و مشارکت بخش خصوصی را خیلی جدی بگیرند.
رییس سازمان برنامه و بودجه بر کوتاه شدن زمان بهره‌وری پروژه‌ها با احساس مسئولیت و توان مدیریتی که در استانداران است تأکید داشته و بر این باور است که طولانی شدن اجرای پروژه ها عملا اثربخشی آنها را کاهش می‌دهد و چیزی جز اتلاف منابع و نیروی انسانی نخواهد بود. روشهایی مانند فروش دارایی‌ها، واگذاری سهام و سایر امور از جمله مسائلی است که رییس سازمان برنامه و بودجه اذعان داشته است که در این زمینه گام‌های اندکی برداشته شده است و تا به حال، صرفا و تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه که راحت‌ترین و آسان‌ترین کار است در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، موضوع مالیات و چگونگی توجه به این بخش مهم برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ موضوعی است که باید به جد مورد بررسی قرار گیرد چرا که قوانین لازم برای اخذ مالیات به اشکال مختلف تعریف شده است اما متاسفانه نسبت به این موضوع کم توجهی می شود آن گونه که هنوز اجرای پایه های مالیاتی جدید برای کسب درآمد بودجه عملیاتی نشده است. قطعا از محل پایه های مالیاتی جدید باید کسب درآمد شود، شناسایی و کسب مالیات ازفعالیت های اقتصادی که روی بخش تولید اثری ندارند ضروری است همچنین توجه به مالیات ستانی از خودروهای لوکس وارداتی و خانه های خالی نباید نادیده گرفته شود. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در همین راستا ضمن باور به شناسایی ظرفیتهای مالیات در نظام اقتصادی، تصریح داشته است که رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می بایستی با کار کارشناسی و دقیق، ظرفیت استان‌ها را مشخص شود و در این راستا مشوق‌هایی را برای مالیات-ستانی در نظر بگیرند.
دکتر میرکاظمی با تأکید مجدد بر برداشتن موانع سرمایه‌گذاری؛ اصلاح سیاست‌ها و آسیب‌شناسی از موانع و فراهم سازی امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه بهره‌برداری پروژه‌های نیمه تمام را ضروری می داند.
در مجموع، رئیس سازمان برنامه وبودجه بر این باور است که باید جایگاه توسعه استان در همه بخش ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخص های اقتصادی، هدف گذاری و محقق شده و الگوی بودجه¬ریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد و از پروژه محوری به سمت اقتصادمحوری حرکت شود تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور پیدا کند. لذا اساس کار این است که در جهت گیری های توسعه بازنگری شود و بتوان با روش های علمی، رشد اقتصادی را در هر استان محاسبه کرد و سپس روی سهم هر بخش تولید و خدمات به تفکیک حوزه های مختلف تا سطح شهرستان با تعیین وظایف هر بخش تمرکز شود.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر رضا ویسی، کارشناس برنامه و بودجه