از صاحبان مشاغل می‌خواهم از مراجعه به شعب بانک‌ها خودداری نمایند/ کمترین آسیب به همکاران بانکی دغدغه مهم بانک مرکزی
از صاحبان مشاغل می‌خواهم از مراجعه به شعب بانک‌ها خودداری نمایند/ کمترین آسیب به همکاران بانکی دغدغه مهم بانک مرکزی

رئیس بانک مرکزی گفت: همه با هم کمک کنیم شیوع ویروس کنترل، و با یاری خداوند متعال و همت مردم، متوقف شود.

به گزارش اقتصاددان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام نوشت: از دغدغه های مهم اینجانب و مدیران محترم بانکها خدمت رسانی به مدرم، با کمترین آسیب به همکاران تلاشگر شعب و مردم عزیز است. ضمن تقدیر مجدد از همکاران عزیز بانکی که در هر شرایطی در خدمت مردم هستند، با توجه به تصمیم شورای پول و اعتبار، حمایت دولت محترم و تعیین مصادیق فعالیتهای آسیب دیده از شیوع کرونا، از صاحبان کسب و کارهای که به تشخیص خود، مشمول تعویق اقساط وام هایشان به مدت سه ماه میشوند، تقاضا میکنم از مراجعه به شعب بانکها خوددرای نمایند. با توجه به هماهنگی به عمل آمده، مدیران محترم بانکها اقدام لازم انجام داده و اطلاع رسانی ضروری را خواهند داشت. همه با هم کمک کنیم شیوع ویروس کنترل، و با یاری خداوند متعال و همت مردم، متوقف شود.

از صاحبان مشاغل می‌خواهم از مراجعه به شعب بانک‌ها خودداری نمایند/ کمترین آسیب به همکاران بانکی دغدغه مهم بانک مرکزی