از درآمد میلیاردی، مالیات گرفته نمی‌شود/ ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم سا‌لهاست که درخصوص اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه فریاد میزنیم. مالیات برعایدی سرمایه جلوی دلالی‌های حوزه مسکن، طلا، ارز و … را می‌گیرد. در این بخش هم تعارض منافع داریم. اگر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به نتیجه می‌رسد دیگر کسی سرمایه […]

از درآمد میلیاردی، مالیات گرفته نمی‌شود/ ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
سا‌لهاست که درخصوص اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه فریاد میزنیم. مالیات برعایدی سرمایه جلوی دلالی‌های حوزه مسکن، طلا، ارز و … را می‌گیرد. در این بخش هم تعارض منافع داریم. اگر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به نتیجه می‌رسد دیگر کسی سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای غیر مولد نمی‌کرد.

تابناک اقتصادیسا‌لهاست که درخصوص اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه فریاد میزنیم. مالیات برعایدی سرمایه جلوی دلالی‌های حوزه مسکن، طلا، ارز و … را می‌گیرد. در این بخش هم تعارض منافع داریم. اگر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به نتیجه می‌رسد دیگر کسی سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای غیر مولد نمی‌کرد.

سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی؛ درباره لزوم مقابله با فرار مالیاتی در کشور گفت: مقابله با فرار مالیاتی در شرایط فعلی که کشور با کمبود منابع مالی روبه‌روست، الزامی است. ۳۵ درصد بودجه مورد نیاز کشور به نفت وابسته است. درحال حاضر که فروش نفت به دلیل تحریم‌های امریکا محدود شده، ناگزیر به افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم.

برآوردی از رقم فرار مالیاتی
وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای رسمی تقریبا بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. اگر این مالیات اخذ شود، بودجه مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور تا حدودی تامین می‌شود.

از درآمد میلیاردی، مالیات گرفته نمی‌شود/ ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

نماینده مردم کردستان با اشاره به فرار مالیاتی گروه‌های خاص شغلی گفت: اگر به دنبال عدالت هستیم باید با فرار مالیاتی پزشکان، دلال‌ها و … مقابله شود. در این زمینه هم قانون و هم اجرای آن ضعف دارد.

دستگاه‌هایی که در حوزه اخذ مالیات و ممیزی‌ دارایی‌ها فعالیت می‌کند، مسئول هستند. از کارمندی که ۲ میلیون حقوق دریافت می‌کند، مالیات گرفته می‌شود ولی از کسانی که درآمد میلیاردی دارند، مالیات گرفته نمی‌شود.

علوی با اشاره به فرار مالیاتی به واسطه استفاده از حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی دیگران گفت: حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی را باید مدیریت و ساماندهی کرد. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی در این زمینه نباید کوتاهی کنند. اجاره دادن حساب به دیگران و استفاده از کارت‌های بازرگانی روستاییان باید جرم تلقی شود. زیرساخت‌های قانونی این بخش فراهم است. متاسفانه مشکل اجرای قانون و تعارض منافع است.

مقابله با سوداگری‌های اقتصادی با مالیات بر عایدی سرمایه
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: سا‌لهاست که درخصوص اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه فریاد میزنیم. مالیات برعایدی سرمایه جلوی دلالی‌های حوزه مسکن، طلا، ارز و … را می‌گیرد. در این بخش هم تعارض منافع داریم. اگر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به نتیجه می‌رسد دیگر کسی سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای غیر مولد نمی‌کرد.