از حاشیه های سفر معاون اول ریاست جمهوری در استان گلستان
از حاشیه های سفر معاون اول ریاست جمهوری در استان گلستان

از حاشیه های سفر معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری در استان گلستان به همراه دو تن از وزرا آقایان شریعتمداری و اسلامی جهت افتتاح چند طرح :

اقتصاددان: از حاشیه های سفر معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری در استان گلستان به همراه دو تن از وزرا آقایان شریعتمداری و اسلامی جهت افتتاح چند طرح :

۱- عدم هماهنگی بین چهار شهری که بصورت ویدئو کنفرانس اجرا میشد
۲- بی توجهی به نمایندگان محترم استان که نماینده شهرستان علی آباد فریاد زد که بابا ما هم هستیم و سرانجام نوبت بهش برای صحبت کردن دادند و سپس بقیه نمایندگان استان دیدگاههای . انتقاداتشان را مطرح کردند
۳- بعضی از اشخاص حقیقی که برای صحبت کردن انتخاب شده بودند به تعریف و تمجید از جهانگیری پرداختند و در خصوص کاستیهای استان گلستان کمتر صحبت شد
۴- این استان سومین استان تولید کننده گندم و جو در ایران است در خصوص مشکلات کشاورزان کمتر مطلبی عنوان شد
۵- در خصوص جزیره آشوراده به عنوان یک منطقه توریستی و جزیره میانکاله و اینکه هر سال دریای خزر در حال پس رفت می باشد راه حل و مطلبی عملی ارائه نشد .
۶- کشاورزی محور اقتصاد کشور است ، متاسفانه در مورد قیمت محصولات کشاورزی و دامی خریداری از کشاورزان و دامداران استان در جلسه استانداری با حضور معاون اول رییس جمهور بحثی به میان نیامد
۷- در خصوص اتصال راه آهن گرگان به مشهد چگونگی اجرای آن و تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار صحبتی نشد
۸- در مورد اجرایی شدن پترو شیمی استان گلستان که از ضروریات استان جهت تامین کود شیمیایی که در کشاورزی استان بشدت مورد نیاز است راه حلی ارائه نگردید در حالیکه صدها نفر از اعضای فرهنگیان و پرسنل ارتش سهامدار پتروشیمی استان گلستان هستند
۹- از دیگر مسائل چالش بر انگیز متاسفانه اجرای پروژه در بیش از ۹۵ درصد در منطقه ترکمن نشین در حال اجرا می باشد و بعضا در این سفر افتتاح شد در حالیکه ترکمنها ۲۰ درصد جمعیت استان و ۶۰ درصد فارس و ۲۰ درصد سیستانی هستند .