ارزش سهام عدالت من (۱۴ شهریور)
ارزش سهام عدالت من (۱۴ شهریور)

در معاملات بورس روز دوشنبه (۱۴شهریور) ارزش سهام عدالتی افزایش یافت اما ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومان و یک میلیون تومانی کاهشی بوده است.

در معاملات بورس روز دوشنبه (۱۴شهریور) ارزش سهام عدالتی افزایش یافت اما ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومان و یک میلیون تومانی کاهشی بوده است.

اقتصاددان: در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ ۱۴ شهریور، ارزش سبد سهام عدالت ۴۳۲ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان که نسبت به روز گذشته افزایش حدود ۱۸ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی هم با کاهش حدود ۴هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان رسید.

ارزش سبد سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی هم امروز با کاهش بیش از ۷ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بود.

ارزش سهام عدالت من (۱۴ شهریور)

ارزش سهام عدالت من (۱۴ شهریور)

ارزش سهام عدالت من (۱۴ شهریور)