اختلال در بازار خودرو
اختلال در بازار خودرو

رصد بازار خودرو از مختل شدن پرتیراژهای داخلی با توجه به حوادث یک هفته اخیر حکایت دارد.

رصد بازار خودرو از مختل شدن پرتیراژهای داخلی با توجه به حوادث یک هفته اخیر حکایت دارد.

اقتصاددان: در روزهای اخیر علاوه بر حوادث به وجود آمده در فضای اجتماعی و سیاسی کشور، در بازار شاهد تعطیلی های پی در پی از یک سو و افزایش نرخ دلار از سوی دیگر بودیم که این امر بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد، بطوریکه به گفته فعالان بازار خودرو این روزها با بازاری مختل روبرو هستیم و خبری از خرید و فروش نیست.

 اختلال در بازار خودرو

 اختلال در بازار خودرو