احمد قویدل –  فعال مدنی : برای حکمرانی خوب
احمد قویدل –  فعال مدنی : برای حکمرانی خوب

نمیدانم نتیجه جلسه دبیر شورای امنیت ملی با احزاب چه بوده است؟ از قرار، رسانه ها هم کنجکاو نتایج این نشست نبودند. یک اتفاق نظر ملی و یک هم نظری ناگفته به عنوان مطالبه ملی در پی حوادث تلخ کشور شکل گرفته است و آن توقع حکمرانی خوب است. اگرچه در کشور ما هم دانشکده […]

نمیدانم نتیجه جلسه دبیر شورای امنیت ملی با احزاب چه بوده است؟

از قرار، رسانه ها هم کنجکاو نتایج این نشست نبودند.
یک اتفاق نظر ملی و یک هم نظری ناگفته به عنوان مطالبه ملی در پی حوادث تلخ کشور شکل گرفته است و آن توقع حکمرانی خوب است.

اگرچه در کشور ما هم دانشکده حکمرانی  تاسیس شد، اما موئلفه های حکمرانی خوب اگرچه به صورت شکلی در سخنان مقامات عالی رتبه کشور منعکس است.
اما این عمل به اصول حکمرانی خوب است که راه نجات کشور است.

موئلفه های حکمرانی خوب با مفاهیمی مانند مشارکت ، شفافیت ، مسئولیت پذیری . پاسخگویی ، قانونمندی ، رعایت حقوق شهروندی و …گره خورده است.

تنوع مطالبات مردم و عدیده بودن آن در کشور ما به گونه ای است که ساختارهای فعلی کشور اساسا نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد .

علیرغم صراحت قانون اساسی در رابطه با فعالیت اقتصادی کشور در حوزه های سه گانه دولتی ، خصوصی و تعاونی، سیطره اقتصاد دولتی بر کشور اساسا مانع بزرگ حکمرانی خوب است.

کشور ما صرفا از این سیطره در بخش اقتصاد رنج نبرده است.با تولید شرکت های خصولتی و تعاونی های وابسته به نهادهای حاکمیت، رمقی برای اقتصاد نمانده است.

بخش خصوصی و تعاونی های مستقل ظرفیتی برای رقابت با حوزه دولتی و بدل هایش ندارند.
عملا در شریان چنین آسیب اقتصادی، تولد تشکل های واقعی صنفی اقتصادی، اتحادیه های کارگری مستقل و دارای قدرت که بخشی مهمی  از بدنه جامعه مدنی هستند، عملا میسر نیست و بسیاری از موئلفه های موثر در حوزه حکمرانی خوب در حوزه اقتصاد اساسا ظرفیت حضور پیدا نمی کنند.

متاسفانه هنوز اراده ای برای تغییر روش حکمرانی در کشور شکل نگرفته است،  به رسمیت شناختن نقش مردم و نظر مردم در اداره کشور توسط دولتمردان کلید حکمرانی خوب است.‌

تغییر فرآیند مهاجرت از مهاجرت ” نخبه گانی ” به” توده گانی ” انعکاسی از نارضایتی های عمومی است که هر از چند گاهی آمار آن منتشر می شود.

برای نمونه مهاجرت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از کشور توسط سازمان نظام پرستاری تایید شد.

نارضایتی های عمومی کاملا با شاخص های  اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به شدت آشکار و قابل لمس است.
تورم افسار گسیخته، افزایش نرخ ارز ، بحران های جدی در حوزه دارو و سلامت و کاهش دسترسی مردم به دارو های مورد نیاز،  تغییر سفره مردم وخالی شدن آن از مواد غدایی مورد نیاز، مشکل اجاره مسکن و… از جمله این موارد آشکار است.
در عین حال، شکاف بین نسلی که پدیده ای جهانی است در کشور ما هم حاکمیت را برای پاسخگویی به مطالباتش دعوت به چالش نموده است.
متاسفانه بسیاری از مسئولین کشور فارغ از اینکه شکاف بین نسلی یک پدیده جهانی است ، آنرا انکار می نمایند.
اگرچه در کشور ما یکی از شاخص های درک شکاف نسلی، شکاف سیاست های آموزش های رسمی و غیر رسمی است.

اعتراضات اخیر کشور نشان داد در حالیکه دهه هشتادی ها و هفتادی ها، آموزش های رسمی را با خود حمل می کنند در دامن عصر ارتباطات به شکل دیگری تربیت یافته اند.
چنانچه ملاحظه می شود ظرف کمتر از سه ماه، معدل سن زندانی سیاسی در کشور به شدت کاهش یافت.

بی تعارف، با اظهار نظرهای مختلف و متنوع از طرف هنرمندان و ورزشکاران عملا حاکمیت باید به دنبال طیف جدیدی از هنرمندان و ورزشکاران همسو با خود بگردد که این امر از آنجا که امری دستوری نیست، سالها به طول می انجامد.

در حالیکه این موضع با توجه به محبوبیت این هنرمندان و ورزشکاران به شدت در کاهش سرمایه اجتماعی کشور اثر فوری دارد.

اشاره به این موارد، با هدف اقناع جریانات فکری تاثیر گذار برای پذیرش ضرورت تغییر حکمرانی اشاره شد.

وقتی پیشنهاد تغییر شیوه حکمرانی را می دهیم باید بتوانیم ارزیابی از ظرفیت های قانون اساسی را نیز داشته باشیم.

بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد که ظرفیت های قابل توجهی در این قانون وجود دارد ولی از آنجا که نویسندگان آن با نگاه ” حکمرانی خوب” آنرا به نگارش در نیاورده اند لذا صرورت دارد با یک رویکرد شجاعانه ظرفیت های موجود در قانون اساسی با موئلفه های حکمرانی خوب بازنویسی گردد و با ایجاد فضای گفتگوی حداکثری و منع خشونت، فضای سیاسی کشور را از انسداد خارج نمود.

متاسفانه هر روز که می گذرد نه تنها امکان تحقق این امر ناممکن تر می شود، بلکه بازتاب های برون مرزی اعتراضات در عرصه بین المللی، دولت هم با بست هایی مواجه می گردد.

جبران این خسارت ها بسیار دشوار  و سالها وقت می خواهد.

به ابتدای مطلب یعنی دیدار دبیر شواری امنیت ملی با احزاب باز می گردم.
جامعه مدنی کشور همواره یک میانجی امن به هنگام بحران های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

متاسفانه با سیاستگذاری های تمامیت خواهانه در عرصه های مختلف کشور به نظر می رسد جامعه مدنی آنقدر نحیف و در مخاطره است که ظرفیت این میانجگیری را ندارد.

همه امید به تدبیر لایه سخت حاکمیت است که تغییرات ساختاری را بپذیرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع