آیا حذف یارانه ۵ دهک‌ از جمعیت واقعیت دارد؟
آیا حذف یارانه ۵ دهک‌ از جمعیت واقعیت دارد؟

۱-دولت محرومان اعلام کرده که تنها یارانهٔ ده‌درصد مردم را که در دهک ده قرار دارند، حذف کرده است اما یک حساب و کتاب معمولی و آمارگیری سرانگشتی هم نشان می‌دهد که آمار حذف شده‌ها بسیار بیشتر از این‌ها است. شاید بیش از پنجاه درصد.

اقتصاددان: ۱-دولت محرومان اعلام کرده که تنها یارانهٔ ده‌درصد مردم را که در دهک ده قرار دارند، حذف کرده است اما یک حساب و کتاب معمولی و آمارگیری سرانگشتی هم نشان می‌دهد که آمار حذف شده‌ها بسیار بیشتر از این‌ها است. شاید بیش از پنجاه درصد.

۲-دولت محرومان یارانهٔ بسیاری را با اعلام متوسط‌ درآمدهای ساختگی و غیر واقعی حذف کرده است. وزارت رفاه این دولت برای این درآمدسازی، گاه درآمد ماهانهٔ سرپرست خانوار را با درآمدهای فرضی فرزندان پسر و دختر جمع زده است. در حالی که حتی اگر درآمد یک یا دو تن از فرزندان مفروض باشد، می‌بایست آنها از فهرست یارانه‌بگیرها حذف می‌شدند نه کل اعضای خانوار.

۳-دولت محرومان یارانهٔ بسیاری را به‌ استناد بیمه‌پرداز بودن فرزندانشان حذف کرده است یعنی صرف پرداخت حق بیمهٔ ماهیانه را دلیلی بر شغل و درآمد گرفته است در حالی که این دولت و کارشناسانش در وزارت کار و رفاه اجتماعی بیش از همه اطلاع دارند که صرف پرداخت بیمه دلیلی بر شاغل بودن نیست زیرا اولاً در وانفسای بیکاری‌های فزاینده، بسیاری از افراد به‌خصوص جوان‌ها، بدون داشتن شغل ثابت و به‌قصد ایجاد سابقهٔ بازنشستگی تنها در حد پرداخت حق بیمه با برخی شرکت‌ها و کارگاه‌ها رابطهٔ کاری دارند و یا حتی به‌صورت خویش‌فرما حق بیمه پرداخت می‌کنند. ثانیاً مگر صرف داشتن شغل با میزانی از حقوق هم می‌تواند دلیل حذف یارانهٔ افراد باشد؟ اگر چنین است، چرا دولت یارانهٔ تمام شاغلان کشور را حذف نکرده است؟

۴-دولت محرومان یارانهٔ بسیاری از سرپرست‌های خانوار را به اتکای شغل و درآمد همسرانشان حذف کرده است؛ یعنی درآمد همسر را هم جزیی از درآمد ماهانهٔ سرپرست خانوار دانسته است در حالی که مطابق فقه شریعت که این دولت بیش از همه داعیه‌دار آن است، پرداخت نفقه و تأمین هزینه‌های زندگی بر عهدهٔ مرد خانوار است و زن خانوار با هر میزان درآمد، از نظر شرع و قانون، هیچ الزام و اجباری ندارد که درآمدش را صرف هزینهٔ ماهانهٔ خانواده کند.

۵-دولت محرومان بسیاری را به‌خاطر داشتن یک ماشین محصول داخل، مدل هشتاد و پنج یا نود یا نود و پنج از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرده است. یعنی خودرویی را که به‌خاطر تورم وحشتناک سال‌های اخیر به قیمت کاذب دویست میلیونی رسیده و جزء حداقل‌های ضروری یک خانوار است، یک کالای سرمایه‌ای و به‌عنوان نشانه‌ای از تمکن برشمرده است. صد البته صدا و سیمای دولت محرومان برای توجیه‌ این‌کار با پورشه‌سواران مصاحبه می‌کند تا همهٔ حذف شده‌هاصاحبان ماشین‌های لاکچری معرفی شوند.

۶-دولت محرومان احتمالاً به‌زودی و با بهانه‌های مشابه باقی دهک‌ها را هم از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد کرد و گشایش و رفاهی را که وعده داده بود، برای همگان محقق خواهد نمود !

براساس اعلام برخی دوستان به بسیاری از افراد از جمله اکثر فرهنگیان شاغل و بازنشسته با حقوق کمتر از ده میلیون و دارای منزل مسکونی یارانه تعلق نگرفته است.

براساس تحقیقات میدانی بنده به بسیاری از افراد از جمله اکثر فرهنگیان شاغل و بازنشسته با حقوق کمتر از ده میلیون و دارای منزل مسکونی یارانه تعلق نگرفته و در عوض به مشاغل خاص از جمله قضات با حقوق های بالاتر از ۲۰ میلیون یارانه تعلق گرفته است
این است اصلاحات اقتصادی برای مقابله با رانتخواری توسط دولت محرومان

  • نویسنده : غلامحسین طاهری