آیا، کارنامه ی یک رئیس جمهور، باید در گرو…
آیا، کارنامه ی یک رئیس جمهور، باید در گرو…

آیا، کارنامه ی یک رئیس جمهور، باید در گرو صد روز اول و صد روز آخر باشد.؟!

عبدالرحمن نیک سرشت

وقتی جناب آقای دکتر روحانی در سال ۹۲ با گفتمان کلید طلایی راهی پاستور شد در اولین نشست خبری قول داد که در عرض صد روز اول ریاست خود تمام مشکلات اقتصادی را متکی با همان گفتمان انتخاباتی خود مرتفع کند اکنون قریب ۳۰۰۰ روز یعنی ، برابر با سی برابر آن صد روز می گذرد که ایشان علاوه براین که موفق نبوده بلکه وضعیت رقت بار اقتصادی امروز مملکت ناشی از همان گفتمان انتخاباتی ناکارآمد ایشان است، که اخیرا در خبرها شاهد یک چنین ادعاهایی از سوی دکتر روحانی به شرح زیر بودیم که در حقیقت جای تعجب دارد چون عدم مقبولیت این قبیل حرفها، همه مسبوق به سابقه هستند.

روحانی: دست ما را باز بگذارید در ١٠٠ روز آخر تحریم‌ها را بشکنیم.

روحانی معتقد است او رییس‌جمهور منتخب مردم است و ۲۴میلیون رای دارد و دولت او حرفی را می‌زند؛ که به خواست ملت عمل می‌کند.

ایشان بر این باور است که در صد روز اول تحریم‌ها را شکسته؛ و انتظار دارد که دست رئیس جمهور را باز بگذارند تا در ۱۰۰ روز آخر همه ی تحریم ها را بشکند.

روحانی گفت؛ چارچوب‌های مذاکرات را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند و ما در همان چارچوب عمل می‌کنیم.

والسلام

دو استکان چای داغ