آغاز مرحله دوم مطالعه واکسن کووایران برکت
آغاز مرحله دوم مطالعه واکسن کووایران برکت

نیمه دوم اسفند مرحله دوم واکسن کووایران برکت بر روی ۴۰۰ نفر داوطلب در گروه‌های مختلف اجرا می‌شود. مدیر گروه نظارت بر مطالعات بالینی واکسن “کووایران برکت” گفت: تا آخر بهمن همه ۵۶ نفر مورد مطالعه مرحله یک تزریق، واکسن خود را در دو دُز دریافت کردند و فرآیند ورود داوطلب به مطالعه متوقف شد. […]

نیمه دوم اسفند مرحله دوم واکسن کووایران برکت بر روی ۴۰۰ نفر داوطلب در گروه‌های مختلف اجرا می‌شود.

مدیر گروه نظارت بر مطالعات بالینی واکسن “کووایران برکت” گفت: تا آخر بهمن همه ۵۶ نفر مورد مطالعه مرحله یک تزریق، واکسن خود را در دو دُز دریافت کردند و فرآیند ورود داوطلب به مطالعه متوقف شد.

به گزارش اقتصاددان ،   حسینی اظهار داشت: ۱۴ اسفند آخرین خون گیری افراد مورد مطالعه انجام و گزارش نهایی تقدیم سازمان غذا و دارو می‌شود.

وی گفت: نیمه دوم اسفند مرحله دو را روی ۴۰۰ نفر داوطلب در گروه‌های مختلف اجرا خواهیم کرد.

حسینی افزود: در مرحله سه، جمعیتی بیش از ۲۰ هزار نفر مورد مطالعه قرار می‌گیرند و اگر داده‌های به دست آمده قانع کننده باشد امیدواریم بتوانیم مجوز‌های لازم برای تزریق همگانی این واکسن را دریافت کنیم.

 

 

ع