آخرین پیش بینی کارشناسان درباره قیمت طلا
آخرین پیش بینی کارشناسان درباره قیمت طلا

نتیجه نظرسنجی این هفته کیتکو درباره تغییرات قیمت طلا در هفته پیش رو. هر دو گروه سرمایه گذاران و تحلیلگران معتقدند قیمت طلا هفته آینده رشد خواهد کرد.

آخرین پیش بینی کارشناسان درباره قیمت طلا